Állás: Titkársági és igazgatási ügyintéző

Polgármesteri Hivatal – Tóalmás

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal – Tóalmás

titkársági és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. r. 3.számú melléklet 126. pontja szerinti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

iktatási feladatok, képviselő-testületi, bizottsági jegyzőkönyvek készítése, adminisztratív feladatok ellátása,postáz, irattározás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       elsősorban szakirányú – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság,cselekvőképesség, bűntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felhasználói szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázat elbírálásával összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezeiné Kovács Margit nyújt, a 06 20 3910912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Tóalmás címére történő megküldésével (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3788/2020. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és igazgatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 22.

Ezt olvasta már?

Védőnő álláslehetőség Tóalmáson

Tóalmás Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot …

Vélemény, hozzászólás?