Álláslehetőség Tóalmáson – Családsegítő

Tóalmás Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tóalmás Község Önkormányzata
Tóalmási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2252 Tóalmás, Béke utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítéshez illetve gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása az 1993. évi III.tv és az 1997 évi XXXI. tv alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. melléklet szerinti képesítés,
  • család-és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság,cselekvőképesség, bűntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata,szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása hogy az igénylés folyamatban van, nyilatlozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat eljárásban részt vevők a pályázati anyagába betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezeiné Kovács Margit nyújt, a 06 20 3910912 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tóalmás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421/2021 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 24.

Vélemény, hozzászólás?