Közérdekű információk

Közérdekű információk:

 • július 1-jétől a Nagykátai Járási Hivatal Tóalmási ügysegédje páros hét hétfői napján 14.00 – 16.00 óráig fogadja az ügyfeleket.

Ügyintézésre a Nagykátai Járási Hivatal Hatósági Osztályán (2760 Nagykáta, Dózsa György u. 2.) is lehetőség van. Telefonszám: 0630/186-6875

 • Engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 2023. december 31-ig van lehetőség. A formanyomtatvány (kérelem) a honlapról letölthető és a Polgármesteri Hivatalból igényelhető.
 • A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Minden héten hétfőn 13.00 – 16.30-ig

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel ügytípusonként az alábbi elérhetőségeken lehetséges az ügyfelek várakozásának elkerülése érdekében:

Igazgatás 1. ügytípusonként:

06 20/435-3231
29/ 427 147  104 mellék

 • anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok (halotti, születési, házassági kivonat, apai elismerő nyilatkozat, hagyatéki ügyek)
 • házasságkötés bejelentése,
 • lakcím bejelentés, állampolgársági ügyek,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • újszülött támogatások

 Igazgatás 2. ügytípusonként:

06 20/435-4606
29/ 427-147 104 mellék

 • települési támogatások (lakásfenntartási, gyógyszertámogatás, temetési segély)
 • hirdetmények kifüggesztése
 • köztemetés

 Adó és adóigazgatás valamint egyéb igazgatás:

06 20/454-3997
29/ 427-147  107 mellék

 • adóigazgatási feladatok (gépjárműadó, iparűzési adó, kommunális adó)
 • szennyvíz csatornahálózattal kapcsolatos ügyek (Csak a víziközmű hátralék behajtását érintő ügyek!)
 • adó- és értékbizonyítvány
 • méhek bejelentése
 • ipar és kereskedelmi tevékenység bejelentése

 

Pénzügyi igazgatás:

29/ 427-147 106 mellék,
06 20/ 800-4008

 • pénzügyi igazgatás

 

Pénztári kifizetések időpontja kizárólag:
Hétfő 13:00 órától 16:00 óráig

Kivéve a lakásfenntartási támogatás, melyet minden hónap 5-ig kell kifizetni. A kifizetés napjáról a honlapon, a családsegítőben és az alábbi telefonszámokon lehet tájékozódni:

Pénzügy: 29/ 427-147 106 mellék, CSASE: 06 20 249-9646

Titkárság, humán erőforrás, közmunka: 06 20 391 1051

 • humán erőforrás, közmunka, titkársági feladatok

 

Műszaki ügyek közül helyben, Tóalmáson intézhetők, csak szerdai napokon:

29/ 427-147 105 mellék

 • műszaki ügyintézés (járdaépítés, áteresz létesítés, közterületi burkolatlétesítés, behajtási engedély, közterület foglalás, telekalakítási véleményezés)
 • településképi vélemények
 • rendeltetésmód változás

Építés hatósági ügyek Nagykátán intézendők: 29/641 136

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. Nagykátai, Dózsa György út 2. alatt

 • építési engedélyezési eljárások, egyszerű bejelentési eljárások, használatba vételi engedélyezés

Telekalakítási eljárás Nagykátán intézendő: 29/440 115

Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Földhivatala Dózsa György út 9.

 • telekalakítási eljárás engedélyek kiadása

 Polgármester és jegyző ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő: 13.00 – 16.00
 • bejelentkezés polgármester esetében 06 20/330-7182
 • bejelentkezés jegyző esetében 06 20/391-0912
 • mindkettő esetében a 29/427-147/103 mellék
 • panaszok, bejelentések (írásban vagy elektronikus úton nyújtható be aláírással és 3.000.-Ft-os illetékbélyeggel ellátva; a panasz tartalmi követelményei: tárgya, a panasz indokainak, lényeges körülményeinek az ismertetése, konkrét kérés megjelölése, panasz tárgyát megalapozó dokumentum)

 

Községüzemeltetési feladatok: 06 20/289-2203

 • ebekkel
 • közvilágítással
 • utak állapotával
 • rágcsálók irtása kapcsolatos bejelentés