Főoldal / Hulladékszállítás / Ökovíz tájékoztató

Ökovíz tájékoztató

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Tóalmás településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött határozott idejű szerződés alapján 2017. március 01.-től – közszolgáltatóként – az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. látja el.

A háztartási szilárd hulladékszállítási rend nem változik, az eddig megszokott hétfői napon történik a településen.

Kérjük Önöket, hogy legkésőbb reggel 7:00 óráig helyezzék ki hulladékaikat a megszokott, jól látható és megközelíthető helyre.
Az előző közszolgáltató (Vertikál Nonprofit Zrt.) többlethulladék kihelyezésére szolgáló zsákjait 2017.április 30-ig elszállítjuk.

A szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém, csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását havonta egyszer biztosítjuk. A szállítási időpontok a mellékelt szelektív hírlevélben, továbbá az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. honlapján is megtekinthetők.
A szelektív hulladék sárga fedelű gyűjtőedényben, illetve sárga színű, szelektív gyűjtőzsákban, vagy bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban kihelyezhető. A szelektív hulladékok gyűjtéséhez, a kihelyezett mennyiséggel megegyező számú cserezsákot, a szállítás napján biztosítunk. A papír kötegelve is kihelyezhető.
A szelektív hulladék nem tartalmazhat egyéb háztartási hulladékot!

Zöldhulladékot csak biológiailag lebomló zsákban lehet kitenni. A Közszolgáltató a gyűjtéshez, járatonként térítésmentesen 2 db lebomló zsákot biztosít. A száras zöld 70-80 cm-re vágva , kötegelve is kihelyezhető.

Az alkalmanként keletkező kommunális többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat a ( Polgármesteri Hivatalban, 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.) szám alatt működő Ügyfélszolgálaton tudja beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére.
A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely december 31- ig igényelhető. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (53/500-152), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére, melyet egy héttel előbb jelezni szíveskedjenek!

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
  • építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
  • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Üveg hulladék gyűjtése
2 db l.lm3-es konténeres gyűjtőponton:
Helye: Tóalmás, Rákóczi út. 2/a

Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyeiket intézhetik.

Kihelyezett ügyfélszolgálat:
Polgármesteri Hivatalban
Tóalmás, Fő tér 1-3. hétfő: 14.00-16.00

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. a központi ügyintézési helyén valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll a fogyasztók rendelkezésére.

2700 Cegléd, Pesti út. 65.
tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
www.okoviz.hu, ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Központi ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8.00-20.00
Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00
(Péntek: nincs ügyfélfogadás)

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012,évi CLXXXV. törvény 91 §.-a értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére a 2013. július 1-jét követő időszakról kiállított számlában fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át. Fenti szabályozásnak megfelelve, minden természetes személy és költségvetési szerv ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést.
A hatályos jogszabályok szerint a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

A számlákat 2017. évben negyedévente állítja ki a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt.

A közszolgáltatási díjak, természetes személyek, költségvetési szervek, és nem természetes személyek esetében is változatlanok.

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

„ÖKOVÍZ” Hírlevél 2017.

Ezt olvasta már?

Házhoz menő csomagolási és zöld hulladék 2019. évi szállítási rend

Letöltés

Vélemény, hozzászólás?