Jelentés az Önkormányzat vagyoni helyzetéről 2014-2019

BEVÉTEL – KIADÁS

2015 .01. 01. – 2019 .08. 31.

Megnevezés   2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen
Bevétel 479 867 486 244 722 906 598 852 370 226 2 658 095
Kiadás 441 465 476 887 716 117 577 852 336 096 2 548 417

 

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2015 .01. 01. – 2019 .08. 31.

Megnevezés 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen
Állami normatíva 333 474 315 438 333 564 312 799 249 852 1 545 127
Önkormányzat saját bevétel 146 393 170 806 389 342 286 053 120 374 1 112 968
Összesen: 479 867 486 244 722 906 598 852 370 226 2 658 095

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK – ESETSZÁMONKÉNT VAGY FŐKÉNT

  2015 2016 2017 2018
Települési támogatás 994 1449 1393 1424
Természetbeni települési támogatás 486 815 746 32
Temetési települési támogatás 18 25 8 29
Tel. tám. gyógyszerköltséghez 12 9 7 12
Lakhatáshoz nyújtott tel. Támogatás 98 96 76 84
Újszülöttek egyszeri támogatása 26 38 30 35
Bursa Hungarica ösztöndíj 8 11 9 10
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 193 206 177 152