Községháza történelme

Tóalmás Községháza Múltja

A település közigazgatása a XIX. Században még kettős irányítás alatt állt. Van már ugyan bírója, ugyanakkor a vármegye által kinevezett jegyzője is. E kettős irányító árnyékában még ott van a földesúr és az egyház helyi fej is. 1895-től viszont feladat és hatásköre megnőtt a községi elöljáróságnak. Átveszi a lakosság személyi (anyakönyvi) nyilvántartását. A lakosság vagyoni helyzetéhez megszabja és kiveteti az adóterheket, behajtását ellenőrzi és nyilvántartja. Szabályozza a lakosok együttélésének normáit, közösségi földek, legelők használatát, a település rendjét, vitás ügyekben intézkedik és közvetít a felsőbb bíróságok felé. A községháza már 1872-ben fönnállott, ekkor leégett, de helyreállították. A jelenleg is működő épületet 1913. október 19-én avatták fel. A járási székhelyek megszűntével önállóan gazdálkodik, választott testülettel.