Tóalmás Településképi Arculati Kézikönyv

Községünk lakókörnyezetének színvonala életünk minőségének egyik legfontosabb – még ha olykor figyelmen kívül is hagyott – feltétele. Épített és természeti környezetünk, továbbá otthonunk, az utca szépsége és korszerűsége nagymértékben hozzájárul emberi életünkhöz. Ennek szellemében 2016. évben elkezdődött az építészet és építésügy reformja. Az új szabályozás biztosítani hivatott a jövőben épülő új házak magas minőségét mind mérnöki, mind művészi szempontból, ugyanakkor elgördítette a lakosság építészetének útjában fekvő bürokratikus akadályokat. Az esztétikai minőség, a korszerűség és funkció fontosságát szem előtt tartó szemlélet azonban mind lakóházaink építése, mind településünk fejlesztése során el kell sajátítanunk. Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak településünk képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek környezetünk hagyományos épített és természetes kincsei alkotta tájba. Ennek gyakorlati megvalósulását segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült. Elsősorban települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, amely röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be községünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza Tóalmás településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőkkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek. A kézikönyv megalapozása széles körű társadalmi bevonással történt meg. A készítésben együttműködő partnerek: polgármester, választott képviselők, helyi polgárok, civil szervezetek, lokálpatrióták, építész, településtervezők, bevont szakemberek, polgármesteri hivatal munkatársai, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, illetve a Lechner Tudásközpont. A kézikönyv készítésének folyamatát helyi támogatás övezte. Mivel a kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja községünk életét, ezért készítésébe bevontuk a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, lokálpatriótákat, annak érdekében, hogy beleszólhassanak a lakóhelyük jövőjébe, alakításába. A lakosság bevonásának módját, és a társadalmasítás résztvevőit az országos jogszabályok alapján kidolgozott helyi partnerségi szabályok tartalmazzák, melyre önkormányzati rendeletet alkottunk. A kézikönyv meghirdetése a közterületeken elhelyezett hirdetőfelületeken, a helyi lapban, az önkormányzati honlapon, illetve kettő lakossági fórumon történt meg.

A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készült, amelynek tartalmai elemei a következők:

  • Bevezetés, köszöntő
  • A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
  • Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
  • Településkép szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
  • A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
  • Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
  • Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Az elkészült kézikönyv egyeztetése, – a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésszel, a Kulturális örökség védelméért felelős Miniszterrel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalával – partnerségi véleményezés széleskörű nyilvánosság biztosításával, a partnerségi szabályok szerint történt. A vélemények, javaslatok, módosítások a Településképi Arculati Kézikönyvben, valamint a településkép védelméről szóló rendeletben átdolgozásra kerültek, melyet Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 14-i ülésén elfogadott.

Tóalmás, 2017. december 20.

Kovács Magdolna
polgármester
s.k.

Tóalmás Településképi Arculati Kézikönyv letöltése.

Kapcsolódó rendelet letöltése.

 

Amennyiben észrevétele, javaslata lenne a Tóalmás Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban, akkor azt az alábbi mezők kitöltésével tudja elküldeni az Önkormányzat részére.