Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

 

ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.30 órától.

A testületi ülés hetében minden hétfőn 16 órakor Szociális, Oktatási és Kulturális, 17.30 órakor Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés van.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendhez kapcsolódóan – eseti jelleggel – ülésezik.

Havonta, minden rendes testületi ülés megkezdése előtt tájékoztató a község közrend és közbiztonsági helyzetéről.

A rendes ülések helye: meghívó szerint

Meghívandók: SZMSZ szerint

A rendes ülések anyagának kézbesítése: az SZMSZ szerint

Minden ülés első napirendi pontja: Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Utolsó napirend: Egyebek, mindig részletezve kerül felsorolásra az aktuális résznapirend, kiemelten a pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Az előterjesztések törvényességi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

Január  

1./ Közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Január 30.

 1. A 2020. évi költségvetés első olvasatának tárgyalása

Előadó: polgármester

 1. A Strand, Kemping, Szálláshely 2020. évi működését érintő döntések meghozatala

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására

Előadó: polgármester

 

Február 27.

 1. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

 1. évi költségvetési előirányzat módosítása

Előadó: polgármester

 

Március 26.

 1. Tájékoztató a Tóalmás Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előadó:         kapitányság vezetője

                                    körzeti megbízott/ak

 1. Beszámoló a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról ( csak Tóalmást érintően)

Előadó:         jegyző

 1. Pályázat kiírása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

Előadó: polgármester

 1. Idegenforgalmi adó bevezetéséhez munkaanyag megtárgyalása.

Előadó: jegyző

 1. Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programja

Előadó: polgármester

 

Április 30.

 1. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

 1. A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Eladó: jegyző

 1. Tájékoztató Nagykáta Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről, Tóalmás Község tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

Előadó: tűzoltóparancsnok

 1. Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha óvodai általános beiratkozás meghatározása 2020/2021. évre

Előadó: polgármester

                       

Május 28.

 1. Beszámoló a jegyzői gyámhatóság, valamint a családsegítés-és gyermekjóléti szolgáltatás 2019. évi munkájáról beszámoló

Előadó:         jegyző, családsegítő

 

Június 25.

 1. Beszámoló a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha munkájáról

Előadó:         óvodavezető, élelmezésvezető

 1. Beszámoló a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi adóhatósági tevékenységéről (csak Tóalmást érintően)

Előadó: jegyző

 

Július: nyári szünet

 

Augusztus 27.

 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei I. félévi pénzügyi teljesítéséről

Előadó:         polgármester

 

Szeptember 24.

 1. Tájékoztató a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola fenntartására-működtetésre kötött megállapodásban foglaltak megvalósításáról és a 2019/2020. tanév munkájáról.
 2. Testvérközségi kapcsolatok felülvizsgálata

Előadó: polgármester

 

 

Október 29.

 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: polgármester

 1. Beszámoló a Strand Kemping Szálláshely működéséről

Előadó: polgármester

 1. Díszpolgári cím és Tóalmásért Emlékérem adományozásáról döntés

Előadó: polgármester

 

November 26.

 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

Előadó:         polgármester

 1. évi költségvetéshez a költségvetés bevételi oldalait érintő adók, díjak felülvizsgálatára

Előadó:         polgármester, jegyző

 1. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági bizottság javaslatai a 2021. évi költségvetés tervezéséhez

Előadó:         bizottsági elnök

 

December 17.

 1. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása

Előadó:         polgármester

 

Közmeghallgatás: 2020. április 06. 18.00 óra (2020 évi költségvetés ismertetése)

Ünnepélyes Falugyűlés: 2020. november 30. 18.00 óra ( Díjak áradása)

 

Tóalmás, 2019. december 10.

 

 

 

Kovács Magdolna

   polgármester