Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

 

ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK

 

Képviselő-testületi ülés időpontja: minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.30 órától.

A testületi ülés hetében minden hétfőn 16 órakor Szociális, Oktatási és Kulturális, 17.30 órakor Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés van.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendhez kapcsolódóan – eseti jelleggel – ülésezik.

Havonta, minden rendes testületi ülés megkezdése előtt tájékoztató a község közrend és közbiztonsági helyzetéről.

A rendes ülések helye: meghívó szerint

Meghívandók: SZMSZ szerint

A rendes ülések anyagának kézbesítése: az SZMSZ szerint

Minden ülés első napirendi pontja: Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Utolsó napirend: Egyebek, mindig részletezve kerül felsorolásra az aktuális résznapirend, kiemelten a pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Az előterjesztések törvényességi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

Október 29.

  1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: polgármester

  1. Beszámoló a Strand Kemping Szálláshely működéséről

Előadó: polgármester

  1. Díszpolgári cím és Tóalmásért Emlékérem adományozásáról döntés

Előadó: polgármester

 

November 26.

  1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

Előadó:         polgármester

  1. évi költségvetéshez a költségvetés bevételi oldalait érintő adók, díjak felülvizsgálatára

Előadó:         polgármester, jegyző

  1. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági bizottság javaslatai a 2021. évi költségvetés tervezéséhez

Előadó:         bizottsági elnök

 

December 17.

  1. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása

Előadó:         polgármester

 

Közmeghallgatás: 2020. április 06. 18.00 óra (2020 évi költségvetés ismertetése)

Ünnepélyes Falugyűlés: 2020. november 30. 18.00 óra (Díjak átadása)

 

Tóalmás, 2019. december 10.

 

Kovács Magdolna

   polgármester