Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. évi munkaterve

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Képviselő-testületi ülés időpontja: minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.30 órától.

A testületi ülés hetében minden hétfőn 16 órakor Szociális, Oktatási és Kulturális, 17.30 órakor Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés van.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendhez kapcsolódóan – eseti jelleggel – ülésezik.

Havonta, minden rendes testületi ülés megkezdése előtt tájékoztató a község közrend és közbiztonsági helyzetéről.

A rendes ülések helye: meghívó szerint

Meghívandók: SZMSZ szerint

A rendes ülések anyagának kézbesítése: az SZMSZ szerint

Minden ülés első napirendi pontja: Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

A meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele minősített többséggel történik.

A napirendi pontok a lakosság számára is egyértelműen, közérthetően kerüljenek megfogalmazásra. A Képviselő-testület a megjelenő pályázatokról folyamatos tájékoztatást kap.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Az előterjesztések törvényességi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

Január 26.

1./ Döntés a közbeszerzési eljárás eredményéről (TOP Plusz energetika, TOP Plusz zöldítés)

     Előadó: polgármester

2./ A 2023. évi költségvetés első olvasatának tárgyalása

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Felülvizsgált településképi rendelet megalkotása

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi, Településfejlesztési és

     Környezetvédelmi Bizottság

 4./ Településrendezési eszközök felülvizsgálatát érintő határozat meghozatala

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Segítő Kéz Szociális Központot érintő döntések meghozatala (szakmai program és SZMSZ elfogadása)

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

6./ Helyi önkormányzati rendeletek 2023. évi felülvizsgálatának ütemterve

     Előadó: jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

7./ Előterjesztés a Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására

     Előadó: polgármester

8./ Önkormányzat 2023. évi rendezvényei

     Előadó: polgármester, közművelődési referens

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Február 23.

1./ Térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi

     és Ügyrendi Bizottság

2./ 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi

     és Ügyrendi Bizottság

3./ 2022. évi költségvetési előirányzat módosítása

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi

     és Ügyrendi Bizottság

4./Szent András Gyógyvizes Strand Kemping és Szálláshely nyitását és üzemeltetését érintő döntések

     meghozatala

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Tájékoztatás a vagyonkataszter felülvizsgálatáról

      Előadó: jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Vagyonrendelet felülvizsgálata

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi

     és Ügyrendi Bizottság

7./ 2023-ban értékesíteni kívánt ingatlanokról döntés

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

Március 30.

1./ Tájékoztató Nagykáta Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi tevékenységéről, Tóalmás

      Község tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

      Előadó: tűzoltóparancsnok

2./ Tájékoztató a Tóalmás Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

      intézkedésekről

      Előadó: kapitányság vezetője

                    körzeti megbízott/ak

 

3./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

4./ Pályázat kiírása helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Tájékoztatás a testvérközségi kapcsolatokról

      Előadó: polgármester

 

Április 27.

1./ A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása

      Eladó: jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Tóalmási Mesevár Óvoda óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározása 2023/2024. évre

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

4./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

5./ A Társadalmi Civil Szervezetekkel kötött megállapodások felülvizsgálata

      Előadó: polgármester

 

Május 25.

1./ 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

    Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Jogi

     és Ügyrendi Bizottság

2./ Beszámoló a jegyzői gyámhatóság, valamint a családsegítés-és gyermekjóléti szolgáltatás 2022.

     évi munkájáról

     Előadó: jegyző, családsegítő

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

3./ Beszámoló a 2022. évi védőnői feladatok ellátásáról

    Előadó: védőnők, polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

4./ Beszámoló a 2022. évi házi segítségnyújtásról

     Előadó: Segítő Kéz Szociális központ vezetője, polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

5./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Június 29.

1./ Beszámoló a Tóalmási Mesevár Óvoda 2022. évi munkájáról és az Almácska Bölcsőde 2022. évi

      működésének indulásáról

      Előadó: óvodavezető, bölcsőde szakmai vezető

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

2./ Beszámoló a Tóalmási Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről és a 2022. évi adóhatóság

     munkájáról

      Előadó: jegyző

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről

     Előadó: könyvtáros, polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

4./ Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról

     Előadó: közművelődési referens, polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

5./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

Július: nyári szünet

 

Augusztus 31.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei I. félévi pénzügyi teljesítéséről

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2./ Döntés a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

4./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

Szeptember 28.

1./ Tájékoztató a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2022-2023. tanév munkájáról

     Előadó: általános iskola igazgatója

     Előzetesen tárgyalja: Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

2./ Tájékoztató a Szent András Gyógyvizes Strand Kemping Szálláshely működéséről

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Döntés a Bursa Hungarica pályázatban való részvételről

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

4./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

Október 26.

1./ Díszpolgári cím és Tóalmásért emlékérem adományozásáról döntés

    Előadó: polgármester

2./ Döntés a 2024. évi bérhitel igényléséről

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Rendelet felülvizsgálat az elfogadott ütemterv szerint

     Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

November 30.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2./ A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági bizottság javaslatai a 2024. évi költségvetés tervezéséhez

      Előadó: bizottsági elnök

2./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

      Előadó: polgármester

     Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

December 14.

1./ A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása

     Előadó: polgármester

 

Közmeghallgatás: 2023. március 20. hétfő 18.00 óra (2023. évi költségvetés ismertetése)

Ünnepélyes Falugyűlés: 2023. december 04. hétfő 18.00 óra (Díjak átadása)

 

Tóalmás, 2022. december 15.

Kovács Magdolna
polgármester