Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. évi munkaterv tervezete

 

ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK

Képviselő-testületi ülés időpontja: minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.30 órától.

A testületi ülés hetében minden hétfőn 16 órakor Szociális, Oktatási és Kulturális, 17.30 órakor Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés van.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendhez kapcsolódóan – eseti jelleggel – ülésezik.

Havonta, minden rendes testületi ülés megkezdése előtt tájékoztató a község közrend és közbiztonsági helyzetéről.

A rendes ülések helye: meghívó szerint

Meghívandók: SZMSZ szerint

A rendes ülések anyagának kézbesítése: az SZMSZ szerint

Minden ülés első napirendi pontja: Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

A meghívóban nem szereplő napirendi pont felvétele minősített többséggel történik.

A napirendi pontok a lakosság számára is egyértelműen, közérthetően kerüljenek megfogalmazásra. A Képviselő-testület a megjelenő pályázatokról folyamatos tájékoztatást kap.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Az előterjesztések törvényességi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Január  

1./ Közbeszerzési eljárás eredményéről döntés

Január 27.

1./ A 2022. évi költségvetés első olvasatának tárgyalása

     Előadó: polgármester

2./ Bölcsőde nyitását érintő szükséges döntések meghozatala.

     Előadó: jegyző

3./ Előterjesztés a Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására

     Előadó: polgármester

4./ GDPR, Információbiztonsági és Gazdálkodást érintő szabályzat elfogadása

     Előadó: polgármester, jegyző

5./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

     Előadó: polgármester

6./ Önkormányzat 2022. évi rendezvényei

     Előadó: polgármester, közművelődési referens

 

Február 24.

1./ 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása

      Előadó: polgármester

2./ 2021. évi költségvetési előirányzat módosítása

      Előadó: polgármester

3./ A kiírásra kerülő Magyar Falu Program és TOP-PLUSZ pályázatokról döntés

      Előadó: polgármester

 

Március 31.

1./ Tájékoztató a Tóalmás Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

      intézkedésekről

      Előadó:     kapitányság vezetője

                        körzeti megbízott/ak

2./ Pályázat kiírása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

      Előadó:     polgármester

3./ Környezetvédelmi rendelet megalkotása

      Előadó: polgármester, jegyző

 

Április 28.

1./ Tájékoztató Nagykáta Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi tevékenységéről, Tóalmás

      Község tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

      Előadó:     tűzoltóparancsnok

2./ A 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása

      Eladó: jegyző

3./ Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról

      Előadó:     polgármester

4./ Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározása 2022/2023.

      évre

      Előadó: polgármester

                       

Május 26.

1./ 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

    Előadó: Polgármester

2./ Beszámoló a jegyzői gyámhatóság, valamint a családsegítés-és gyermekjóléti szolgáltatás 2021.

     évi munkájáról

     Előadó:      jegyző, családsegítő

3./ Beszámoló a 2021. évi védőnői feladatok ellátásáról

    Előadó: védőnők, polgármester

4./ Beszámoló a 2021. évi házi segítségnyújtásról

     Előadó: házi segítségnyújtó, polgármester

 

Június 30.

1./ Beszámoló a Tóalmási Mesevár Óvoda 2021. évi munkájáról

      Előadó:     óvodavezető

2./ Beszámoló a Tóalmási Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről és a 2021. évi adóhatósági munkájáról.

      Előadó: jegyző

3./ Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről

     Előadó: könyvtáros, polgármester

4./ Beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról

   Előadó: közművelődési referens, polgármester

 

 

Július: nyári szünet

 

Augusztus 25.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei I. félévi pénzügyi teljesítéséről

     Előadó:      polgármester

2./ Önkormányzat által megállapított díjakat érintő rendeletek felülvizsgálata és megalkotása (közterület használata, étkeztetési térítési díjak, víziközmű hozzájárulás, strand, kemping, szálláshely díjai, bérleti díjak, urnahely, stb.) 

    Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2021-2022. tanév munkájáról

    Előadó: Általános Iskola igazgatója

4./ Döntés a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról

 

Szeptember 29.

1./  Önkormányzati Vagyonkataszter felülvizsgálata és aktualizálása.

   Előadó: polgármester

2./ Vagyonrendelet felülvizsgálata

   Előadó: polgármester, jegyző

3./ Döntés a Bursa Hungarica pályázatban való részvételről.

    Előadó: polgármester

 

Október 27.

1./ Szent András Gyógyvizes Strand, Kemping, Szálláshely 2023. évi nyitását érintő döntések meghozatala

     Előadó:      polgármester

2./ Díszpolgári cím és Tóalmásért emlékérem adományozásáról döntés.

      Előadó: polgármester

3./ Döntés a 2023. évi bérhitel igényléséről

     Előadó: polgármester

 

November 24.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

      Előadó:     polgármester

2./ A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági bizottság javaslatai a 2023. évi költségvetés tervezéséhez

Előadó:           bizottsági elnök

 

 

December 15.

1./ A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása

     Előadó:      polgármester

 

Közmeghallgatás: 2022. április 18. 18.00 óra (2022. évi költségvetés ismertetése)

Ünnepélyes Falugyűlés: 2022. november 28. 18.00 óra ( Díjak átadása)

 

Tóalmás, 2021. december 9.

 

Kovács Magdolna
polgármester