Főoldal / Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Tóalmás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK

Képviselő-testületi ülés időpontja: minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.30 órától.

A testületi ülés hetében minden hétfőn 16 órakor Szociális, Oktatási és Kulturális, 17.30 órakor Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés van.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a napirendhez kapcsolódóan – eseti jelleggel – ülésezik.

Havonta, minden rendes testületi ülés megkezdése előtt tájékoztató a község közrend és közbiztonsági helyzetéről.

A rendes ülések helye: meghívó szerint

Meghívandók: SZMSZ szerint

A rendes ülések anyagának kézbesítése: az SZMSZ szerint

Minden ülés első napirendi pontja: Jelentés a két ülés között tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Utolsó napirend: Egyebek, mindig részletezve kerül felsorolásra az aktuális résznapirend, kiemelten a pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás.

Zárt ülés: szükség szerint a nyílt ülést követően.

Rendkívüli ülés: az SZMSZ-ben szabályozottak szerint.

Az előterjesztések törvényességi ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

 

Január 10.

1./Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal Működését érintő döntések meghozatala

     Előadó: polgármester

 

Január 31.

1./ A 2019. évi költségvetés első olvasatának tárgyalása

     Előadó: polgármester

2./ A Strand, Kemping, Szálláshely 2019. évi működését érintő döntések meghozatala

     Előadó: polgármester

3./ Előterjesztés a Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadására

     Előadó: polgármester

4./Idegenforgalmi adó bevezetéséhez munkaanyag megtárgyalása.

     Előadó: jegyző

 

Február 28.

1./ 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása

      Előadó: polgármester

 

Március 28.

1./ Tájékoztató a Tóalmás Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

      Előadó:     kapitányság vezetője

                        körzeti megbízott/ak

2./ Beszámoló a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

      Előadó:     jegyző, aljegyző

3./ Önkormányzat 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési és Beszerzési terve

      Előadó:     jegyző

4./ Pályázat kiírása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására

      Előadó: polgármester

 

Április 25.

1./ 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

     Előadó: polgármester

2./ A 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása

      Eladó: jegyző

3./ Beszámoló a Tóalmási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi adóhatósági tevékenységéről

      Előadó: jegyző, aljegyző

4./ Tájékoztató Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről, Tóalmás

      Község tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

      Előadó:     tűzoltóparancsnok

5./ Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha óvodai általános beiratkozás meghatározása 2019/2020. évre

      Előadó: polgármester

                       

Május 30.

1./ Beszámoló a jegyzői gyámhatóság, valamint a családsegítés-és gyermekjóléti szolgáltatás 2018. évi munkájáról beszámoló

     Előadó:      jegyző, családsegítő

2./ A házi segítségnyújtás feladatellátásának értékelése

      Előadó:     polgármester, jegyző

 

Június 27.

1./ Beszámoló a Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha munkájáról

      Előadó:     óvodavezető, élelmezésvezető

 

Július: nyári szünet

 

Augusztus 29.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei I. félévi pénzügyi teljesítéséről

     Előadó:      polgármester

 

Szeptember 26.

1./ Tájékoztató a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2018-2019. tanévi munkájáról

     Előadó:      iskolaigazgató

2./ Tájékoztató a Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014-2019. évi munkájáról

     Előadó: polgármester

 

November 28.

1./ Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről

      Előadó:     polgármester

2./ 2020. évi költségvetéshez a költségvetés bevételi oldalait érintő adók, díjak felülvizsgálatára

     Előadó:      polgármester,jegyző

 

December 12.

1./ A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása

     Előadó:      polgármester

 

Közmeghallgatás: 2019. április 08. 18.00 óra

Falugyűlés: 2019. december 02. 18.00 óra

Falukarácsony: 2019. december 15.

 

Tóalmás, 2018. december 10.

Kovács Magdolna

polgármester