Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde

Mesevár Óvoda

Elérhetőségeink:
Cím: 2252 Tóalmás, József Attila utca 8-10.
Telefon: 06-29-426-365
email: mesevarovoda@toalmas.hu

Óvodánk története, jelene:

Óvodánk 5 csoportos vidéki óvoda, a forgalomtól távol eső csendes utcában található.
Tóalmáson az óvoda idényjelleggel kezdte meg működését az 1950-es években. 1957-től 2 csoporttal működött állandó jelleggel, 40 férőhellyel, aminek az épületében szolgálati lakás is helyet kapott, két óvónő és két dajka biztosította a gyermekek nevelését. Szervezetileg is az általános iskolához tartozott, ebben az időszakban sok állami gondozott gyereket is nevelt az óvoda. Ekkor még igen kezdetlegesen működött, nagyon kevés játékeszközzel. A játszóterületen semmi árnyék nem volt, ezért az iskolai tanárokkal közösen fásították be az udvart. Mára ebből egyetlen gesztenyefa áll. Játék és szakmai eszköz felszerelését az évenkénti költségvetésből és az SZMK által szervezett teaesték bevételeiből tudták bővíteni. Ivóvizet kannákban hordtak 450 m-re lévő közkútból az óvodának és az ott működő konyhának is. Községünkben az első betonjárdát az óvodához építette meg az akkori Községi Tanács.
A 70-es évek elején az óvoda már látványosan és szépen fejlődött, a járásban elsőként valósult meg a gyermekek kerti munkára nevelése.
A jelenlegi 4 csoportos óvoda 1977-ben épült társadalmi összefogással. Az intézmény a 80-as évek második felében a nagykátai járás jól felszerelt óvodái közé lett sorolva. Ezt a fejlődést az óvodai alkalmazottak lelkiismeretes munkája is segítette, amiért miniszteri dicséretben részesültek. Közülük 3 fő ma is az óvodában dolgozik. Az épület 100 gyereknek tud megfelelő helyet biztosítani az óvodai neveléshez.
2009-évben TÁMOP pályázat által az óvodaépülete felújításra, bővítésre került.
Az épületfelújítás: külső tatarozás, újracsatornázás, nyílászárók cseréje, burkolatcserék, fűtéskorszerűsítést, akadálymentesítést jelent, és újak lettek a bútorok, berendezések is.
Az eszközbeszerzésnek köszönhetően a foglalkoztatókban a 3-7 éves korosztály fejlődését, felkészítését szolgáló eszközök maximálisan biztosítottak, s a legfőbb, a játék helye – eszköze mindenféle gyermeki képzeletnek kielégítő.
A projekt fontos része volt az új, 200 m2-es szárny megépítése. Itt kapott helyet egy 60 m2-es tornaterem, egy gyermeköltöző és mosdó.
Most már a tóalmási gyerekek is megfelelő körülmények között alapozhatnak az egészséges életmódra, élhetik ki mozgásigényüket, ami az értelmi fejlődés mozgatórugója. A tornaterem szertára a leghasznosabb, legélvezetesebb, és sok specifikus tornaszerrel van megtöltve, melyek mindig a gyermekek rendelkezésére állnak mostantól. Helyet kapott még fejlesztő és egyéni foglalkoztató helység, a betegelkülönítő szoba, a nevelői szoba és szertár. A beruházásnak köszönhetően óvodánk olyan oktató-nevelő intézménnyé gazdagodott, ahol gyermekeink inger-dús, környezettudatos nevelést kaphatnak és ahol megoldható a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekeknek nevelése is.
 

Minden évben szervezünk:

 • Közös kirándulásokat
 • A szülők minden évben a felnőttek részére bálokat szerveznek, melynek a bevételéből a gyerekeknek játékokat, különböző szakmai eszközöket tudunk vásárolni, illetve az óvoda esztétikumára tudjuk fordítani.

Az óvoda nyitvatartási ideje:
Hétfő -péntek: 7 – 17 óráig.

HIVATALOS TUDNIVALÓK
A tanév rendje:
A nevelési év: szeptember 1-től – augusztus 31-ig.
Téli szünet: december utolsó hete
Nyári szünet: minden év június közepétől 6 hét

Alapdokumentumaink:
Helyi Óvodai Nevelési Program (HOP)
Programunk a gyermekek „életre„ nevelését, minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli.
Célja:

 • Az emberi értékek felismerése, az értéket képviselő emberi tulajdonságokat megalapozó nevelő folyamat
 • Olyan képességek kialakításának elősegítése, amelyek:
 • Önmaguk megismeréséhez,
 • Az emberszerető, élő környezetet tisztelő, óvó magatartás kialakításához,
 • Társas viselkedés szabályait kialakító,
 • Tudatos és felelősségteljes cselekvési készségek kifejlődéséhez szükségesek.

Mottó:
Hivatásunk olyan gyermek nevelése, aki tele van élményekkel, tele van szeretettel, telítődve pozitív érzelmekkel. Kialakult gyermeki tartása, sugárzik kiegyensúlyozottsága, képes önálló döntésre, s az önkifejezésre. Lételeme jókedv, őszinteség, s nyitott az új ismeretek befogadására, az egész világra !

( E program készítői)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)
Tartalma:
– Általános rendelkezések
– Vezetési szerkezet
– Működési rend
– Kapcsolattartások rendje
– Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
– Kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés
– Iratkezelés szabályai
Alapító okirat
Közalkalmazotti szabályzat
Házirend

Szolgáltatásaink:
Térítésmentes:
– zumba
– foci

– Logopédia
– Gyógypedagógia
– Hitoktatás szülői igény szerint

Kapcsolataink:
– Kőrösi Csoma Sándor általános iskola
– Gesztenyefa Óvoda Szentlőrinckáta

– Gyermekjóléti szolgálat
– Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda
– Sülysápi Csicsergő Óvoda
– Tápiószecsői Pöttöm Óvoda

Óvodai Programok:

 • Ballagás (az évnyitó időpontjával egyezik)
 • Szeptember: Mihály nap
 • Október: früstök
 • November: Egészségnap
 • December: Mikulás, Karácsony
 • Február: Farsang
 • Március: Március 15.-ei megemlékezés, Víz világnapja
 • Április: Föld napja
 • Május: Anyák napja, Apák napja, Gyermeknap, Madarak és fák napja
 • Június: Évzáró, Erdei családi nap

Képgaléria

Almácska Bölcsőde

Intézményvezető neve:  Gerhardtné Laczkó Katalin  Telefon: 06-20-391-16-27 
Email:  mesevarovoda@toalmas.hu
Bölcsődei szakmai vezető: Török Rita Mária  Telefon: 06-20-254-78-96            
Email:  almacskabolcsode@toalmas.hu 

Az intézmény székhelye: 2252 Tóalmás, József Attila utca 8-10.  
A telephely címe: 2252 Tóalmás, Rákóczi Ferenc út 2/d.
Működési területe: Pest Vármegye
Az intézmény fenntartó szerve: Tóalmás Község Önkormányzata
Bölcsőde férőhelyszáma: 24 + 4 fővel bővíthető alapító okirat szerint
Bölcsőde csoportok száma: 2
A bölcsőde nyitvatartási ideje: Hétfő-péntek: 7:00-17:00 óráig.
A nevelési év:  szeptember 1-től – augusztus 31-ig tart.
Téli szünet: december utolsó hete
Nyári szünet: minden év június végétől 5 hét

Az ellátandó célcsoport, ellátandó terület:

 • Tóalmás község közigazgatási területén élő bölcsődés korúak,
 • településen dolgozó ingázók gyermekei (üres férőhely esetén)
 • szomszédos települések gyermekei (üres férőhely esetén)

Ellátandó célcsoport és ellátás jellemzői:

Tóalmás dinamikusan fejlődő település, ahol a gyermeklétszám folyamatosan növekszik. Emiatt szükségessé vált a településen bölcsődemegnyitására, amely pályázati segítséggel jött létre. A bölcsőde nyitott a szülők, más intézmény nevelői és az érdeklődők számára, betekintést nyerhetnek a bölcsődei élet mindennapjaiba.

A tágas csoportszobában a fa bútorok, a színes és változatos játékeszközök otthonosságot és melegséget sugároznak. A családokkal közösen szervezett programokon lehetőség nyílik arra is, hogy a családok együtt ünnepelhessenek, játszhassanak a bölcsőde falai között. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra. Mindezekkel együtt szeretnénk hozzájárulni ahhoz az általunk kitűzött célhoz, hogy az óvodáskor elérésére egészséges, boldog, a közösséghez jól alkalmazkodó, koruknak megfelelő önállósággal rendelkező gyermekeket neveljünk.

A bölcsődénk feladata

A Bölcsőde feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása keretében szakszerű nevelés-gondozás, harmonikus testi,- érzelmi, szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében.” (1997. évi XXXI.tv.).

Mit nyújt a bölcsőde a gyermekeknek?

 • Állandóságot, hiszen amíg a gyermek bölcsődés, nevelője és a csoportszobája állandó.
 • Jól felépített napirendet, ami által a megfelelő életritmus kialakul.
 • A szabad levegőn való tartózkodást, mozgást, játékot.
 • Társas együttélés szabályainak megismerését, elsajátítását.
 • Sok mese, dal, mondóka, játék segítségével a beszédfejlődést a szókincs gyarapodását.

Az Almácska Bölcsőde jellemzői:

Az Almácska Bölcsőde a település központjában található. Zöld övezeti település, közvetlen környezetében több természeti terület található. Tóalmást alapvetően a falusias és kertvárosias lakóterület-, illetve üdülőterület, ebből következően az alacsony beépítettség és a magas zöldfelületi borítottság jellemzi.

A település lélekszáma főként fiatal családokkal gyarapodott. Ennek következtében a gyermeklétszám jelentősen nőtt, így a bölcsődei csoportok létrehozása szükségessé vált. Az Almácska Bölcsőde 2022. október 3.-tól fogadja a gyermekeket.    

Tárgyi feltételek

Bölcsődénkről elmondható, hogy földszintes épület egy gondozási egységből, egy gyermeköltöző – átadóból, egy fürdőszobából, egy külső mosdóból és egy játszóudvarból áll. A játszóudvar a csoportszobákhoz kapcsolódik. A gyermekek télen, nyáron sok időt tölthetnek a szabadban. A fedett terasznak köszönhetően esős időszakokban is megoldott a gyermekek levegőztetése. A bölcsőde melegítő konyhával rendelkezik, az ételt egy főzőkonyhát működtető vállalkozói együttműködés útján biztosítjuk a gyermekeknek. Napi szinten alkalmazkodni tudunk a kisgyermekek igényeihez, étkezési szokásaihoz, a csecsemőkorúak eltérő napirendjéhez, és a diétás gyermekek étrendjéhez. Az intézményhez több a gondozást segítő, kiszolgáló helyiség is tartozik: egy orvosi, elkülönítő szoba, egy gondozói szoba, egy vezetői iroda és egy étkező. A higiénés előírások betartására szolgáló helyiségek: egy mosókonyha, egy badella mosó, egy zsúrkocsimosó és egy fekete, illetve fehér mosogató is megtalálható az épületben. A gyermeknevelők munkáját támogatja játéktároló, a selejtjátéktároló és az irattár. A technikai feltételek biztosíthatóak, hiszen új építésű bölcsődénkben a karbantartói, a kazánház és szeméttároló kialakításra került.

Intézményi Filozófiánk

„Ha a gyerek – nevelő kapcsolat bizalomra épül, akkor könnyű dolgunk van. A nevelő jó példával megmutatja a helyes utat, a gyerek halad, megvan a sikerélmény, elmélyül a bizalom, lendületesebbé válik a nevelés. Minden ember boldog szeretne lenni. Ha én meg tudom mutatni neki a boldogsághoz vezető utat, akkor ő hálás lesz, és elindul a kiteljesedés felé vezető úton. „

Böjte Csaba

 

Bölcsődénkben egységes szakmai elvárások érvényesülnek. Nálunk kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú szemlélet, biztonságérzetet nyújtó harmonikus légkör. Elhivatottságunkat munkánk és a gyermekek iránt a szeretet táplálja.