Tóalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tisztelt Látogató !
Köszönti Önt a Tóalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület !

tuzolto-cimer-nagy

Egyesületünk megalakulásáról sajnos semmi fajta dokumentum nincs egyesületünk tulajdonában, ezért csak találgatni tudjuk az alakulás időpontját. Az biztosnak látszik, hogy valamikor az 1900-as években alakult, de erről az időszakról semmi nem maradt meg.
Az is biztos, hogy az akkori törvényeknek megfelelően a helyi iparosok és gazdálkodók alakították.
Semmi írásos anyag nem maradt az alapítókról és a tagság létszámáról sem.
A legelső általunk ismert év az 1958-as esztendő, amikortól az egyesület pénztárkönyve vezetve van.
Ebből kiderül, hogy a tűzoltóság fő feladata a TŰZŐRI szolgálat amiért fizetséget kapott az egyesület és a szolgálatot ellátó személy. Az egyesület rendszeresen látott el tűzoltói szolgálatot rendezvényeken Tóalmáson és a szomszédos településeken, amiért szintén díjazásban részesült. Rendszeresen szerepel bevételként az akkori TSZ-től kapott jutalom vagy valamilyen célirányos támogatás, pl. 1975-ben 5000 Ft ruha vásárlásra .
Az egyesület feladata volt a templom torony állapotának megőrzése, hogy alkalmas legyen a tűzőrségi feladatok ellátására. Erre rendszeresen különböző összegeket költött.
Rendszeresen részt vett az akkori nagykátai járásban rendezett tűzoltó versenyeken, felnőtt és ifjúsági csapattal.
1963-ban a járási tűzoltó verseny Tóalmáson került megrendezésre, amire abban az időben 4800 Ft állt az egyesület rendelkezésére.
A tűzoltó egyesület rendszeresen szervezett Tűzoltó Bált aminek a bevétele szintén az egyesületet illette.
Az egyesület felszereltsége a kor elvárásainak megfelelő volt, rendelkezett egy ló vontatású fecskendővel és a víz szállításához lajtos kocsival.
Az egyesület működéséről és tagságáról pontos nyilvántartás az 1980-as évektől található
meg.
Ebből a nyilvántartásból derül ki, hogy az egyesület taglétszáma 49 fő akik többsége az akkori Lenin MGTSZ dolgozói vagy helyi iparos, elenyésző a vidéken dolgozók létszáma.
Így könnyen megoldható volt egy esetleges tűzesethez a tagok értesítése.
Ebben az időben már megszűnt a tűzőrségi szolgálat, viszont az egyesület feladatai közé tartozott a község lakóházainak rendszeres ellenőrzése, a külterületek ellenőrzése és az aratási ügyelet felállítása.

tuzoltok3

De ezekért a feladatokért már külön díjazásban nem részesült, csak a Községi Tanácstól kapott éves támogatást. Ez az összeg azonban csak az egyesület szinten tartásához volt elegendő. Komolyabb előre lépés történt 1981-ben amikor a Nagykáta Járási Tűzoltó Parancsnokság javaslatára a Községi Tanács több községhez hasonlóan beszerzett egy ARO típusú terepjáró gépkocsit amit az egyesület rendelkezésére bocsátott. Ez az autó fel volt szerelve egy 600 literes víztartállyal egybe épített TOMAS szivattyúval, és a többi felszerelés szállítására is alkalmas volt. Rendelkeztünk még egy TS 8/8 típusú tűzoltó szivattyúval amit vízszívatásnál a mai napig használunk.
Tagságunk köszönhetően a TSZ megszűnésének és az egyéb helyi munkalehetőségek csökkenésének lassan elfogyott vagy csak papíron létezett. Volt olyan időszak amikor csak 3-4 aktív tagja volt az egyesületnek a 20 főből. Ezek a személyek is csak időszakosan voltak elérhetőek mert vidéken dolgoztak.
A törvényi változásoknak köszönhetően az egyesület feladata lecsökkent, megszűntek a kötelező lakóház ellenőrzések, a megelőző propaganda munka is átkerült a hivatásos tűzoltóságokhoz az aratás előtti ellenőrzésekkel együtt. Maradt fő feladatként a tűz- és káresetek felszámolása illetve a tűzoltó versenyeken való részvétel. Ezen utóbbinak 1990-ig minden évben rendszeresen eleget tettünk, volt amikor több raj indításával ( férfi, női, ifjúsági, úttörő ).
A tűz- és káreseti munka azonban mindig a legjobb tudás és felszereltség szerint volt elvégezve.
1995-ben újabb fejlesztésre került sor. Az addig használt ARO gépjárművet lecseréltük egy ugyan használt de jó állapotban levő UAZ típusú járműre. Ez a mai napig egyesületünk tulajdonában van.
Ebbe a járműbe is került víztartály igaz már 1000 literes, szivattyú és egyéb felszerelés, de a személyzet szállítására is maradt hely.
1996-ban összeállt egy olyan fiatalokból álló csapat aki akarta, hogy ez az egyesület fejlődjön és működjön. A régi tagság szinte teljesen megszűnt, csak az egyesület elnöke és parancsnoka valamint egy régi de még fiatal tag volt aktív.
Ez a teljesen fiatal csapat elkezdett ügyeleteket adni a régi szertárban, majd kezdeményezték egy pihenő helység kialakítását. Szerencsére az akkori Önkormányzat partner volt ebben és támogatta működésünket.
Az azóta eltelt évek bizonyítják, hogy érdemes volt.
A bekövetkezett törvényi változások szorosabb keretek közé fogták az egyesületek működését. Az egyesületeknek bíróság által bejegyzettnek kell lenniük. Ennek a törvényi előírásnak megfelelően a Pest megyei Bíróság TE 2805 számon 2000. március 22-én kelt végzésével bejegyzett és kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette egyesületünket.
2001 év végén újabb fejlődés következett. Megvásárlásra került Pécs Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságától egy 1968-as évjáratú újszerű állapotban lévő M.A.N 450 HA TLF 16 típusú tűzoltó fecskendő. Ez a jármű tökéletesen megfelelt és a mai napig megfelel az egyesület elvárásainak.
Szerencsére az az ifjú tagság aki 96′-ban összeállt komolyan gondolta a munkát és a mai napig aktív.
Az utóbbi évek azt mutatják, hogy egyesületünkre egyre nagyobb szükség van. Látszik ez az egyre növekvő beavatkozási számainkon és azon, hogy a területileg illetékes Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság egyre nagyobb számban veszi igénybe egyesületünket más szomszédos településeken keletkezett tűz- és káreseteknél.
A bajor testvér kapcsolatnak köszönhetően kaptunk védőruhákat, felszereléseket és egy szivattyút. Ezeket a ruhákat hordtuk 5-6 évig amíg egy vidéki vállalkozó jóvoltából hozzá nem jutottunk a mai kor előírásainak megfelelő ruházathoz.
Az egyesület bevételi forrásai leszűkültek az évek folyamán, csak a Községi Önkormányzat támogatására illetve pályázati pénzekre számíthatunk. Ilyen gazdasági feltételek mellett mégis úgy döntött az egyesület tagsága, hogy egy nagy beruházásba kezd, mégpedig tűzoltó szertárt épít. Ez a munka el is kezdődött, jelen pillanatban a falazásnál tart. Mivel bizonytalan a pénzügyi támogatás a befejezés még várat magára, pedig már nagyon szükség lenne rá. Felszereléseink szerte-szét különböző helyeken vannak elhelyezve.
Reméljük az elkövetkezendő évek meghozzák a várva várt befejezést.

Az egyesület parancsnokai:
– Varga István
– Herceg Károly
– Püspök József
– Molnár Zoltán

,, A bajban segítünk „

Községünk 2001 december végére egy gyönyörű piros autóval lett gazdagabb. Mondhatnánk, hogy a Jézuska hozta, igaz egy kicsit megkésve, december 27-én saját lábon érkezett Pécsről. Számunkra és községünk lakosságának így is karácsonyi ajándék.

tuzoltok1

A gépjárműfecskendő M.A.N DIESEL típusú, utasterében 7 fő részére van kialakítva ülőhely. Az utastér mögött egy 2400 literes víztartály, egy 1600 liter/perc teljesítményű szivattyú valamint egyéb eszközök tárolására kialakított málhatér található. A jármű összsúlya meghaladja a 10 tonnát. 34 éves kora ellenére vonulás közben büszke pilótája csak a visszapillantó tükörben nézheti bármelyik szocialista gyártású testvérét. A 34 év használat meg sem látszik rajta, még a gumi alkatrészek és a tömítések is eredetiek, gyári darabok.
A jármű 1996-ban érkezett ajándékként Németországból Pécsre, innen vásárolta meg egyesületünk. Szép megjelenésével magára vonja a kíváncsi emberek figyelmét. Az országban kevés ilyen típusú autó van, a megyében ez az egyetlen.
A fecskendő községünkbe ugyanazon használatra érkezett mint előtte is használták TŰZOLTÁSRA.
Egyesületünk az utóbbi években bőven kihasználta a jármű adta lehetőségeket, vonultunk bőven Tóalmás területére és a szomszédos községekbe segíteni, legyen az TŰZESET vagy VIHAR KÁR.

Az utóbbi 5 év vonulási adatai
2002
2003
2004
2005
2006
Tűzeset:
31
26
15
51
20
Műszaki:
9
2
4
2
12
Vaklárma:
0
0
0
5
1
Összesen:
40
28
19
58
33

tuzoltok2

EGYESÜLETÜNK TAGSÁGA:

Molnár Zoltán Elnök
Halasi Andor Parancsnok, gépkocsivezető
Kovács Zoltán Titkár, gépkocsivezető
Molnárné Törőcsik Marianna Gazdasági előadó
Tóth Zoltán Gépkocsivezető
Bódi Tamás Tűzoltó
Csernák Krisztina Tűzoltó
Csuka Péter Tűzoltó
Dósa Tamás Tűzoltó
Drabcsik Zoltán Tűzoltó
Farkas Éva Tűzoltó
Farkas Róbert Tűzoltó
Herceg Tibor Tűzoltó
Kovács János Tűzoltó
Kovács Krisztián Tűzoltó
Kurják János Tűzoltó
Molnár Zsolt Tűzoltó
Petrovics Zsolt Tűzoltó
Tóth István Tűzoltó
Zombor László Tűzoltó
Zombor Tamás Tűzoltó


Remélem ezzel sikerült egy kicsit közelebbi képet alkotni egyesületünkről.

Köszönjük, hogy megtisztelte oldalunkat.