2022-ben nyílik Tóalmás bölcsődéje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tóalmás Község Önkormányzata a közművek (még mindig várt) bekötése és az ezt követően szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása után ebben az évben megnyitja a 2021-ben épült korszerű, modern Bölcsődéjét.

FELTÉTELEK

 • Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei,nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
 • 20 hetes kortól az óvodakötelezettség eléréséig.
 • Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos sem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
 • A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 2. az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
 3. a védelembe vett gyermeket.
 4. tóalmási lakcím

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő.

A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos (szakorvos)
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

Felvétel esetén – a megállapodás megkötése előtt az alábbi dokumentumok benyújtására kell készülni:

 • Munkáltatói igazolás
 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén (szülő)
 • Szülő (tartós) betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi (szakorvosi) igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

 

Tisztelt Érdeklődők!

Kérem, amennyiben a fentiek alapján várható, hogy a bölcsődei ellátást igénybe kívánják a nyitást követően venni, egy rövid üzenetben jelezzék a titkarsag@toalmas.hu e-mail címen a szülők, gyermek neve és lakcím megjelölésével.

Köszönettel: Kovács Magdolna polgármester és dr. Szikszai Tibor jegyző

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Zártkerti ingatlanok értékesítésére felhívás

Tisztelt Lakosság! Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén döntött arról, hogy az alábbi …

Vélemény, hozzászólás?