Tájékoztatás a csatorna beruházással kapcsolatban

Október hónapban a Posta útján a település lakosságának eljuttatott „Szülőföldünk Tápió-vidék Közéleti Havi Lap” részletesen foglalkozik a Tápiómentén történt csatorna beruházással. Majoros Tibor TPE elnök a „A Tápió-vidék polgárainak védelmében” című cikkében közzétette Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszternek írt levelét is.

Sajnálatos módon a cikk írója a valós helyzetet elferdítve tüntette fel, amit feltehetőleg a jogi szabályozás pontos értelmezése nélkül fogalmazott meg.
Ez félreértésekre adhat okot, és bizonyos személyeket alaptalanul sérthet.
Fontosnak tartom, hogy településünk lakossága ne csak a cikk írójának álláspontját ismerje meg, hanem a miniszter úrtól kapott válaszlevélben foglaltakat is, mert csak úgy kaphatnak tiszta képet a valós helyzetről.

A cikkemhez mellékelem Lázár János miniszter úr megbízásából Dr. Kovács Zoltán államtitkár úrtól a cikk írójának küldött válaszlevelet. Az államtitkár úr a csatorna beruházás megvalósításának jogi hátterét egyértelműen jogszerűnek tartja, semmilyen visszaélésre nem mutatott rá.

A cikkek írója felveti, hogy a Társulat Intéző és Ellenőrző Bizottságának tisztségviselői nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, mert funkciójuk a polgármesteri tisztséggel összeférhetetlen. Az általa hivatkozott jogszabály csak a jövőre nézve, a jövőben alakuló társulatokra ír elő ilyen korlátozást. A jelenlegi társulati vezetők, tisztségviselők törvényesen látják el megbízatásukat. Mandátumuk lejártakor az új szabályozás értelmében már nem választhatók meg, ha velük szemben kizáró körülmény áll fenn.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a képviselő-testületünk a cikk írójának megkeresésére nem foglalkozott az általa felvetett kérdésekkel, és az sem, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályától ebben a kérdésben felhívást kapott volna. A képviselő-testület 2017. június 22-ei ülésén a beadványt megtárgyalta, és a 127/2017 (VI.22.) számú határozatában kinyilvánította, hogy a Tápiószelei Polgárok Egyesületének beadványát idő előtti, mert a csatorna beruházás még nem fejeződött be, így az elszámolásra is csak a beruházás befejezését követően kerülhet sor. Ez akkor következik be, ha a Társulat által felvett hitelek visszafizetésre kerülnek, és az alapszabályban meghatározott közfeladatát a Társulat megvalósította.

Polgármesterként a Társulat Ellenőrző Bizottságának elnöki tisztségét látom el megalakulása óta. Választott tisztségviselőként tiszteletdíjban részesülök, ami nem arányos a befektetett munkával és nem jelent havi többszázezer forintot. Ez a tisztség a napi polgármesteri munkámon felül – ellentétben Majoros úr állításával – jelentős időt, energiát, kitartást, türelmet és felelősséget jelent. Felelősségem nem csak a Társulattal szemben, hanem a településünk és az egész Tápiómente irányában fennáll, amit mindig őszintén szem előtt tartottam. A Társulat megszűnése sem jelenti majd, hogy nem vállalnék felelősséget az általam tett intézkedéseimért.

A lakossági visszatérítéssel kapcsolatosan arról tájékoztatom a lakosságot, hogy a Társulat megszűnését követő elszámolás befejezésétől függ, hogy a beruházás hogyan zárul.
Számos vizsgálat is bizonyítja, hogy a csatorna beruházás jogszerűen történt.

Végezetül azt is meg kell említeni, hogy a csatorna beruházás előkészítése anyagi forrásainak megteremtése terén Czerván György országgyűlési képviselőnk fáradságot, időt, energiát nem sajnálva jelentős segítséget nyújtott ahhoz, hogy a csatornahálózat kiépítése megvalósulhasson a Tápiómentén. Ez lakosaink életszínvonalát jelentős mértékben javítja, ingatlanaink értékét növeli, mentesülünk a talajterhelési díj megfizetése alól, és környezetünk védelmében is megtettünk egy jelentős lépést.
A továbbiakban az önkormányzatunk honlapján és a helyi újságunkban minden tájékoztatást megadok a csatorna beruházást érintő kérdésekről.

Kovács Magdolna
polgármester

 

Ezt olvasta már?

Sajtóközlemény zárás Nagygödör zöld infrastruktúra fejlesztése szabadidőpark létesítésével

Tóalmás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az …

Vélemény, hozzászólás?