Új állás – Családsegítő

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SEGÍTŐKÉZ SZOCIÁLIS KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
családsegítő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az ellátási területen élő, illetve az intézményhez segítségért forduló személyek, családok, gyermekek szociális helyzetének feltérképezése, nyomon követése, megsegítése. Segítségnyújtás az ellátási területhez tartozó lakosság körében felmerült problémák megoldásában, a településen és társintézményekkel, illetve a szociális- és gyermekintézményekkel együttműködésben az egyének, családok problémáinak, gyermekek veszélyeztetettségének feltárása, elhárítása, a szociális segítő munka eszközeivel a veszélyeztetettségek megszüntetése. A gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése, valamint a családban nevelkedő gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése,támogatása, érdekeik védelme. Válsághelyzetben lévő családok, illetve várandós anyák támogatása, segítése. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartási ügyekben. Az ellátórendszer társszervezetivel, a jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás, együttműködés. Az esetkezeléssel kapcsolatban szükséges nyilvántartási feladatok elvégzése, dokumentálása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Tóalmás

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Fricz Erzsébet részére, a csaladgondozo.2252toalmas@gmail.com e-mail címre.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
    Egyéb végzettség, szociális munkás, szociálpedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

  • Egyéb pályázati előnyök:
    informatikai kompetenciák (pl.: Outlook levelező) – alapszint

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.31. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Intézményvezető döntése alapján. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fricz Erzsébet intézményvezető, a 06 20 249 9646-os telefonszám-on tud adni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.01. 00:00

Ezt olvasta már?

Kéményseprő álláslehetőség

Vélemény, hozzászólás?