Népszámlálás 2022.

Hivatalos információk a népszámlálásról

Kedves Lakosság!

Megdöbbenve olvastam a közösségi portálokon terjedő félrevezető levelet a Népszámlálással kapcsolatban. A tévedések eloszlatása érdekében az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A Népszámlálás 10 évente ismétlődő lakossági adatgyűjtés, mely mind a lakosságra, mind a lakásállomány egészére kiterjed. A népszámlálás eredményének ismeretében megalapozottan lehet gazdasági, egészségügyi, oktatási, szociális és kulturális fejlesztéseket végrehajtani. Az eredmények befolyásolják a településfejlesztési pályázatok alakulását is. Az adatszolgáltatással a lakosság így saját környezetének fejlesztését is elősegíti. A Népszámlálás egy nemzetközi program, mely az Európai Unió országaiban 2021-ben, vagy a világjárvány következtében 2022-ben kerül végrehajtásra az egyes országokban.

Magyarországon hivatalos, mindenkire kiterjedő népszámlálás 1870-ben volt. Ezt követően 10 évente kerül megtartásra.

A Népszámlálás törvényileg előírt kötelezettség, melyet 2018. évi CI. törvény rendelkezései szabályoznak. A Népszámlálás végrehajtását a 45/2021. (II.5.) Kormányrendelet a Covid-19 járvány miatt 2022-re halasztotta.

Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek írják elő a Népszámlálásban szolgáltatandó adatok körét.

Az adatvédelmi aggályokkal kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 2016/679/EU rendelete az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete. A Rendelet szerint 2 esetben történhet a személyes adatok kezelése.

  1. 6. cikk (1) bek. e) pont: közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, melyet 2018. évi CI. törvény is megerősít.
  2. 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás alapján. Ezek a különleges adatokra vonatkozó kérdések, melyek önkéntesek.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény tartalmazza, hogy a Népszámlálás végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata, az azzal kapcsolatos adatkezeléssel egyetemben.

A 2018. évi CI. törvény rendelkezései alapján a kérdőív álnevesített adatai kizárólag a népszámlálás céljából kapcsolhatók össze az átvett adminisztratív adatokkal. A különleges adatokra további kötelezettség, hogy az adatfeldolgozást követően véglegesen meg kell szűntetni az azonosíthatóságot.  

Kérem Önöket, hogy segítsék elő a számlálóbiztosok munkáját, és kérdés esetén keressenek személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelettel: dr. Szikszai Tibor jegyző

Ezt olvasta már?

Vigyázz az adataidra

Vélemény, hozzászólás?