Parlagfű elleni védekezés

A 2016. évben is országosan kiemelt feladat a parlagfű elleni védekezés. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Ehft.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A közérdekű védekezés vonatkozásában az Ehft. 50. § (4) bekezdésében kimondja, hogy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni közérdekű védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

Az Ehft. 76. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott Vhr -ben került sor a parlagfű elleni közérdekű védekezés részletes szabályainak rögzítésére. A 3. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: földhivatal), belterületen a jegyző végzi, az Ehft. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében.

A földhivatal július 1-től rendszeresen helyszíni ellenőrzést végez az Ehft. 17. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség betartásának ellenőrzésére, s amennyiben a kötelezettség elmulasztását állapítja meg, úgy a Vhr. 3. § (2); (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

A parlagfüves foltok GPS készülékkel bemérésre kerülnek, valamint jól azonosítható fényképeket is készítünk a területről. A helyszíni vizsgálatról készült jegyzőkönyvet és fényképeket a földhivatal megküldi a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály részére, a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt a növényvédelmi szerv elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

A parlagfű felderítéssel egyidejűleg a földhivatal ellenőrzi a hasznosítási kötelezettség teljesítését, a más célú hasznosításra engedélyezett termőföld ideiglenes hasznosítását, az engedély nélküli más célú hasznosítást és az ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágak egyezőségét a természetbeni állapottal.

A parlagfű felderítés útvonal terv alapján történik, azonban a földhivatal az egyéb munkák során felfedezett területeket is beméri, valamint figyelembe vesszük a lakossági bejelentéseket, jegyzői értesítéseket, a veszélyeztetettség! térkép foltjait, így lehetséges az útvonaltervtől való eltérés.

A 2016. 08. 02. – 2016. 08.12. közötti időszak parlagfű felderítési útvonalterve Az érintett települések és külterületük ellenőrzésének dátumai a követezőek:

2016. Dátum Település Termőterület ha Mezőgazdasági terület ha
augusztus 2. Tápióbicske 4258,7065 3309,6919
augusztus 5. Tápiószentmárton 9067,9297 7229,0651
augusztus 9. Tóalmás 3443,7072 2964,9027
augusztus 12. Nagykáta 6219,6591 5854,3881

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Zártkerti ingatlanok értékesítésére felhívás

Tisztelt Lakosság! Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén döntött arról, hogy az alábbi …

Vélemény, hozzászólás?