Tűzvédelmi felhívás!

a szabadtéri, az alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekkel
kapcsolatos feladatokról

2015. március 5. napján hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely a korábban meglévő szabályozási formákat követve, fontos előírásokat és betartandó határidőket tartalmaz a művelődési-, sport- és oktatási létesítményekben nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre.

Kiemelendő a fent felsorolt rendezvényekkel kapcsolatosan, hogy a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a rendezvény helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére megküldeni. A tájékoztatás részletes tartalmi elemeit az OTSZ 206.§ (2) bekezdése tartalmazza. Ugyanezen tájékoztatási kötelezettség áll fenn az ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági vásárok megtartásakor, – szintén a rendezvény, vásár előtt 15 nappal – melynek további tartalmi követelményeit az OTSZ 206. § (4) bekezdése tartalmazza.

Az OTSZ 207-215.§-ai szabályozzák a szabadtéri rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és követelményeket is. így a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek eljuttatni.

A jogszabályban megjelölt határidők betartása biztosíthatja a rendezvények biztonságosabbá tételét, a rendezvényre történő előzetes felkészülést és a kidolgozott tűzvédelmi és biztonsági intézkedések véleményezését.

A rendezvények utolsó nagy csoportjába a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó zárt- vagy szabadtéri zenés, táncos rendezvények tartoznak. Ezek esetében az illetékesség szerinti katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként a rendezvény engedélyezési folyamatában is részt vesz. A hatékony ügyintézés érdekében előzetes egyeztetés javasolt az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ezt olvasta már?

Mezőgazdasági gépek tüzei

A mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal elkezdődik az a tűzvédelem szempontjából veszélyeztetett időszak, ami évről évre nagy …

Vélemény, hozzászólás?