Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha

Elérhetőségeink:
Cím: 2252 Tóalmás, József Attila utca 8-10.
Telefon: 06-29-426-365
email: mesevarovoda@toalmas.hu

Konyha telefonszáma: 06-29-427-103
Konyha email címe: konyha@toalmas.hu

Óvodánk története, jelene:

Óvodánk 5 csoportos vidéki óvoda, a forgalomtól távol eső csendes utcában található.
Tóalmáson az óvoda idényjelleggel kezdte meg működését az 1950-es években. 1957-től 2 csoporttal működött állandó jelleggel, 40 férőhellyel, aminek az épületében szolgálati lakás is helyet kapott, két óvónő és két dajka biztosította a gyermekek nevelését. Szervezetileg is az általános iskolához tartozott, ebben az időszakban sok állami gondozott gyereket is nevelt az óvoda. Ekkor még igen kezdetlegesen működött, nagyon kevés játékeszközzel. A játszóterületen semmi árnyék nem volt, ezért az iskolai tanárokkal közösen fásították be az udvart. Mára ebből egyetlen gesztenyefa áll. Játék és szakmai eszköz felszerelését az évenkénti költségvetésből és az SZMK által szervezett teaesték bevételeiből tudták bővíteni. Ivóvizet kannákban hordtak 450 m-re lévő közkútból az óvodának és az ott működő konyhának is. Községünkben az első betonjárdát az óvodához építette meg az akkori Községi Tanács.
A 70-es évek elején az óvoda már látványosan és szépen fejlődött, a járásban elsőként valósult meg a gyermekek kerti munkára nevelése.
A jelenlegi 4 csoportos óvoda 1977-ben épült társadalmi összefogással. Az intézmény a 80-as évek második felében a nagykátai járás jól felszerelt óvodái közé lett sorolva. Ezt a fejlődést az óvodai alkalmazottak lelkiismeretes munkája is segítette, amiért miniszteri dicséretben részesültek. Közülük 3 fő ma is az óvodában dolgozik. Az épület 100 gyereknek tud megfelelő helyet biztosítani az óvodai neveléshez.
2009-évben TÁMOP pályázat által az óvodaépülete felújításra, bővítésre került.
Az épületfelújítás: külső tatarozás, újracsatornázás, nyílászárók cseréje, burkolatcserék, fűtéskorszerűsítést, akadálymentesítést jelent, és újak lettek a bútorok, berendezések is.
Az eszközbeszerzésnek köszönhetően a foglalkoztatókban a 3-7 éves korosztály fejlődését, felkészítését szolgáló eszközök maximálisan biztosítottak, s a legfőbb, a játék helye – eszköze mindenféle gyermeki képzeletnek kielégítő.
A projekt fontos része volt az új, 200 m2-es szárny megépítése. Itt kapott helyet egy 60 m2-es tornaterem, egy gyermeköltöző és mosdó.
Most már a tóalmási gyerekek is megfelelő körülmények között alapozhatnak az egészséges életmódra, élhetik ki mozgásigényüket, ami az értelmi fejlődés mozgatórugója. A tornaterem szertára a leghasznosabb, legélvezetesebb, és sok specifikus tornaszerrel van megtöltve, melyek mindig a gyermekek rendelkezésére állnak mostantól. Helyet kapott még fejlesztő és egyéni foglalkoztató helység, a betegelkülönítő szoba, a nevelői szoba és szertár. A beruházásnak köszönhetően óvodánk olyan oktató-nevelő intézménnyé gazdagodott, ahol gyermekeink inger-dús, környezettudatos nevelést kaphatnak és ahol megoldható a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekeknek nevelése is.
 

Minden évben szervezünk:

 • Közös kirándulásokat
 • A szülők minden évben a felnőttek részére bálokat szerveznek, melynek a bevételéből a gyerekeknek játékokat, különböző szakmai eszközöket tudunk vásárolni, illetve az óvoda esztétikumára tudjuk fordítani.

Az óvoda nyitvatartási ideje:
Hétfő -péntek: 7 – 17 óráig.

HIVATALOS TUDNIVALÓK
A tanév rendje:
A nevelési év: szeptember 1-től – augusztus 31-ig.
Téli szünet: december utolsó hete
Nyári szünet: minden év június közepétől 6 hét

Alapdokumentumaink:
Helyi Óvodai Nevelési Program (HOP)
Programunk a gyermekek „életre„ nevelését, minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli.
Célja:

 • Az emberi értékek felismerése, az értéket képviselő emberi tulajdonságokat megalapozó nevelő folyamat
 • Olyan képességek kialakításának elősegítése, amelyek:
 • Önmaguk megismeréséhez,
 • Az emberszerető, élő környezetet tisztelő, óvó magatartás kialakításához,
 • Társas viselkedés szabályait kialakító,
 • Tudatos és felelősségteljes cselekvési készségek kifejlődéséhez szükségesek.

Mottó:
Hivatásunk olyan gyermek nevelése, aki tele van élményekkel, tele van szeretettel, telítődve pozitív érzelmekkel. Kialakult gyermeki tartása, sugárzik kiegyensúlyozottsága, képes önálló döntésre, s az önkifejezésre. Lételeme jókedv, őszinteség, s nyitott az új ismeretek befogadására, az egész világra !

( E program készítői)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)
Tartalma:
– Általános rendelkezések
– Vezetési szerkezet
– Működési rend
– Kapcsolattartások rendje
– Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
– Kiemelkedő munkavégzésért járó keresetkiegészítés
– Iratkezelés szabályai
Alapító okirat
Közalkalmazotti szabályzat
Házirend

Szolgáltatásaink:
Térítésmentes:
– zumba
– modern tánc
– gyermek jóga
– foci

– Logopédia
– Gyógypedagógia
– Hitoktatás szülői igény szerint

Kapcsolataink:
– Kőrösi Csoma Sándor általános iskola
– Gesztenyefa Óvoda Szentlőrinckáta

– Gyermekjóléti szolgálat

Óvodai Programok:

 • Ballagás (az évnyitó időpontjával egyezik)
 • Szeptember: Mihály nap
 • Október: früstök
 • November: Egészségnap
 • December: Mikulás, Karácsony
 • Február: Farsang
 • Március: Március 15.-ei megemlékezés, Víz világnapja
 • Április: Föld napja
 • Május: Anyák napja, Apák napja, Gyermeknap, Madarak és fák napja
 • Június: Évzáró, Erdei családi nap

Képgaléria