Védőnői állás Tóalmáson

Tóalmás Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tóalmás Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.12.01.-2023.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2252 Tóalmás, Béke utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet és egyéb jogszabályok által meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, védőnő,
  •       védőnői ellátásban – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, kinevezés előtt az eredeti okiratok bemutatása, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve a továbbképzési pontok igazolásának másolata, orvosi alkalmasság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az alkalmazhatóság feltételeinek igazolása (foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Magdolna nyújt, a 06203307182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tóalmás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4262/2021 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.toalmas.hu – 2021. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.toalmas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 7.

Ezt olvasta már?

Kéményseprő álláslehetőség

Vélemény, hozzászólás?