Álláslehetőség a Tóalmási Bölcsődében

Tóalmás Község Önkormányzatának

Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde Vezetője

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tóalmási Mesevár Óvoda és

Almácska Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2252 Tóalmás, Rákóczi Ferenc út 2/d.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermeknevelő munkájának segítése. Az előírt dokumentációk vezetése.

A bölcsőde környezetének, helyiségeinek, felszerelésének, a gyerekek ellátásához kapcsolódó tárgyak tisztítása, takarítása, mosogatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekismeret, gyermekszeretet,
 • csapatmunkára való képesség,

Elvárt kompetenciák:

 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • pontosság, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • A munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, 2023. október 3.-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerhardtné Laczkó Katalin, intézményvezető nyújt, a 06-29-426-365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tóalmási Mesevár Óvoda és Almácska Bölcsőde címére történő megküldésével (2252, Tóalmás, József A. út 8-10). Kérjük a borítékon, feltüntetni a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka
 • Elektronikus úton Gerhardtné Laczkó Katalin részére a mesevarovoda@toalmas.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Tóalmási Mesevár Óvoda Intézményvezetője dönt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.hu, Tóalmás Község Honlapja

Ezt olvasta már?

Kéményseprő álláslehetőség

Vélemény, hozzászólás?