Álláslehetőség Tóalmáson: Strandvezető

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand Kemping és Szálláshely vezetői feladatainak ellátására pályázatot hirdet:

STRANDVEZETŐ munkakör betöltésére,
határozatlan időtartamra,
munkaviszonyban.

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra, munkaidő kereten belül történő foglalkoztatással, egyenlőtlen munkaidő beosztásban.

Irányadó munkabér: Mt. rendelkezései figyelembevételével munkáltató és munkavállaló megállapodása szerint. A pályázónak bérigényét személyes meghallgatása esetén jelezni szükséges.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett gyakorlat
 • fürdővezető, vagy műszaki területen szerzett végzettség
 • vezetői gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázat elbírálásánál előnyt jelentő gyakorlat igazolása.

Munkakörben ellátandó feladatok:

 • Strandüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, irányítása a Tóalmási Szent András Strand, Kemping és Szálláshely vonatkozásában.
 • Felelős a strand eredményes, üzemszerű és szabályszerű működéséért.
 • A strandjegyek, bérletek, belépők bevételével kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a strandműködés szabályzata alapján. Váltópénz felvétele, kezelése.
 • Ellátmány felvétele, kezelése, elszámolása.
 • A strand eszközei tekintetében leltárfelelős, köteles gondoskodni az eszközök vagyonvédelméről.
 • Gondoskodik a strandot érintő anyagbeszerzéséről, illetve a szolgáltatások megrendeléséről.
 • Kapcsolatot tart a strand üzemszerű működtetése körében érintett hivatali dolgozókkal, illetékes szakhatóságokkal és szervekkel.
 • Közreműködik a strand dolgozóinak kiválasztásában.
 • Elkészíti a strandi dolgozóinak munkaidő beosztását.
 • A felügyelete alá tartozó munkavállalók – pénztárosok, jegykezelők, kabinosok, karbantartók, takarítók, közmunkások – napi feladatainak közvetlen szervezése, irányítása, ellenőrzése.
 • Gondoskodik a tűzvédelmi, érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáról, betartatásáról.
 • Gondoskodik a kis értékű eszközök igény szerinti beszerzéséről, folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotáról.
 • A strand területén lévő bérlők bérleti és üzemeltetési szerződéseiben foglaltak valamint a strandi házirend betartást ellenőrzi: a bérlemények állagát, a rendeltetésszerű használatát, az elfoglalt szabad terület nagyságát, a vízórák, villanyórák aktuális leolvasásáért elvégzi.
 • A strandon folyó beruházási és felújítási munkálatok ellenőrzésében együttműködik a munkálatokat koordináló hivatali dolgozókkal.
 • Az üzemszerű működést veszélyeztető, zavaró esemény során haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéséket.
 • A hangosbemondó kezelése;
 • A polgármester részére javaslatot tesz a strand bevételi és kiadási terveire, a strand működésével és fejlesztésével kapcsolatosan.
 • Éves karbantartási tervet készít.

Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.16:00 óra
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2023. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának lehetséges módjai:

 • postai úton a pályázatnak Tóalmás Község Önkormányzat Polgármesterének címezve megküldésével (2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.)
 • vagy személyesen lezárt borítékban a Tóalmási Polgármesteri Hivatal Titkárságán
 • vagy elektronikus levélben (polgarmester@toalmas.hu)

Kérjük a pályázat benyújtásakor a borítékon vagy az elektronikus levélben feltüntetni a
megpályázott állás megnevezését: Strandvezető

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázati kiírásban szereplő követelményeknek megfelelő pályázók szóbeli meghallgatását követően Képviselő testületi döntés.

Egyéb tájékoztatás:

A munkáltató a munkaviszony létesítésekor 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Tóalmási Polgármesteri Hivatal, az adatkezelés célja: megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek.

Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

Ezt olvasta már?

Kéményseprő álláslehetőség

Vélemény, hozzászólás?