Tóalmás község honlapja

Határszemle Tóalmás külterületén

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (a továbbiakban: járási hivatal)

Tóalmás település külterületén határszemlét tart.

A határszemle kezdetének időpontja: 2017. május 22.

A határszemle ezen a napon 10 órakor kezdődik, a találkozó helye: Polgármesteri Hivatal 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3.

 

Ezúton meghívom a határszemlére az érintett hatóságokat és a földhasználókat.

A járási hivatal az ellenőrzéseket a továbbiakban a gazdasági év folyamán folyamatosan végzi.

A végzés ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az csak az érdemi határozat elleni, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének fokozása mellett — mintegy társadalmi igényként – a parlag- és az allergiát okozó parlagfüves területek csökkentése.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 5. § rendelkezései alapján a járási hivatal a mezőgazdasági termelésre alkalmas és ennek megfelelően nyilvántartott területeken a hasznosítási, továbbá a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését rendszeresen ellenőrzi.

Fentieken túl a járási hivatal ellenőrzi

  • a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét /művelési ág változás bejelentése/,
  • a más célú hasznosítás megszüntetését,
  • az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítását,
  • a más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő előzetesen bejelentette-e a földhivatalnak,
  • a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállítását,
  • felderíti az engedély nélküli más célú hasznosításokat
  • ellenőrzi a dűlőutak és a vízelvezető árkok állapotát
  • felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket

Kérem a földhasználókat, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a termőföldek rendbetételéről és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységek járási hivatal felé történő bejelentéséről.

Ezt olvasta már?

Díjmentes zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok átvétele

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. februári zöldhulladék szállítás alkalmával megszűnt a járat által biztosított …

Vélemény, hozzászólás?