Hulladék elszállítási információk november 1-től.

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Tóalmás községben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást határozott idejű szerződéssel

2016. november 1-től a VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.

A hulladékok begyűjtését és szállítását alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi. Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535.

A háztartási szilárd hulladékszállítási rendje az alábbiak szerint változik, az üdülő és a zártkerti ingatlanok kivételével, az eddig megszokott pénteki napokon történik.

Első szállítási nap: 2016.11.04.

Az üdülő és a zártkerti ingatlanok tekintetében október 1-től március 31-ig minden héten, Pénteki napon, április 1-től szeptember 30-ig minden héten Hétfői napon történik.

Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat az ingatlan előtti útszélre, legkésőbb reggel 7.00 óráig. A közszolgáltatás igénybevétele, a zártkerti és üdülő ingatlan tulajdonosok részére is kötelező. Részükre a szállítási napoknak megfelelően hulladékgyűjtő zsákot biztosítunk, melyet az ügyfélszolgálaton vehetnek át, az üdülő területen idény jelleggel tartózkodóknak 26 darab, állandó lakosok részére 52 darab zsákot.

Az előző szolgáltató, az ÖKOVÍZ Kft többlethulladék gyűjtő zsákját 2016. december 31-ig elszállítjuk.

Havonta egy alkalommal, a hónap második keddi napján biztosítjuk a szelektív hulladékok (műanyag, papír és fém, csomagolási hulladék) elkülönített, házhoz menő begyűjtését és elszállítását. Az első szállítási időpont: 2016. 11. 08.-án esedékes, a következő 12. hó 13-án. A szelektív hulladékok gyűjtéséhez a kihelyezett mennyiséggel egyező emblémás cserezsákot a szállítás napján biztosítunk, azonban ezen felül is korlátlan mennyiségben, bármilyen áttetsző zsákban kihelyezhetők a hulladékok. FIGYELEM! – ÜVEGHULLADÉKOT (színes és fehér üvegeket stb.) TILOS a szelektív gyűjtésre kihelyezni! Az üveg hulladék gyűjtésére szolgáló 1 db 1.1 m³ konténer 2252 Tóalmás Rákóczi Ferenc utca 2/a szám alatt kerül kihelyezésre.

Társaságunk április 1. és november 30. között kéthetenkénti alkalommal szerdai napokon elvégzi a zöldhulladék zsákos begyűjtését. A hulladékok gyűjtéséhez alkalmanként és ingatlanonként 1 db biológiailag lebomló gyűjtőzsákot biztosítunk, melyet az első gyűjtést megelőzően az ügyfelek részére eljuttatunk, majd 1 db. cserezsákot a szállítás napján. Az „ág” típusú zöldhulladékot max. 70 cm hosszúságra darabolva, kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás napján legkésőbb reggel 07 óráig. Az első szállítási időpont: 2016.11.02.-án esedékes, azt követő szállítási napok: 2016. november 16. ; 30.

A lomtalanítást évente ingatlanonként kettő alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely december 31-ig igényelhető. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (24/535-535), vagy e-mailen is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére. Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
  • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szállítás körébe tartozó háztartási, valamint termelési tevékenységből származó hulladék.

Építési törmelék szállítására konténer rendelhető a szolgáltatótól a 06-247/535. A konténer mérete 1 m3 – 30 m3.

Az ügyfélszolgálati rendszer keretében a problémák, panaszok, észrevételek megoldására a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., a központi ügyintézési helyén (Polgárdi, Szabadság u. 26.), valamint telefonos és internetes kapcsolattartással (tel.:22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét öt napján.

 

Központi ügyintézés helyén: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.00 – 16.00; Szerda: 07.00 – 19.00; Péntek: 07.00 – 13.00 óra között tudják elérni kollégáinkat. Telefonon történő megkeresés esetén az ügyfélszám hiányáig a 2. mellék tárcsázása szükséges, azt követően pedig az 1. mellék tárcsázható.

A település ingatlanhasználói által igénybe vehető, kihelyezett ügyfélszolgálati helyünkön Tóalmás Polgármesteri Hivatal, 2252 Tóalmás Fő tér 1-3. szám alatt minden héten hétfőn 14:00 és 16:00 óra közötti nyitva tartással érhető el. A kihelyezett ügyfélszolgálatunkon adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyeiket intézhetik, és a többlethulladék gyűjtő zsákot a számlafizető ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja aláírással átveheti, a helyszínen fizetni nem lehet, a közszolgáltatást az NHKV Zrt fogja utólagosan számlázni..

Közszolgáltatási díj mértéke

A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 91 §.-a  értelmében a természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg nem haladhatja meg, a települési önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegének a 90 %-át. Fenti szabályozásnak megfelelve 2016.12.31-ig minden természetes ingatlanhasználó számára biztosítjuk a 10%-os rezsicsökkentést. A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. 2016. évben havonta állítja ki.

Díjak természetes személyek, intézmények részére (rezsicsökkentett)

60 literes edényzet                                           205,38 Ft+Áfa/ürítés

80 literes edényzet                                           273,84 Ft+Áfa/ürítés

120 literes edényzet                                         410,76 Ft+Áfa/ürítés

240 literes edényzet                                         821,5 Ft+Áfa/ürítés

1100 literes edényzet                                       3.765,3 Ft+Áfa/ürítés

Többlethulladék gyűjtő zsák – 110 l                 440,76 Ft+Áfa/zsák

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Parragné Hajdú Gyöngyi +36-22-576-070.

Díjak nem természetes személyek részére:

60 literes edényzet                                           256,2 Ft+Áfa/ürítés

80 literes edényzet                                           341,6 Ft+Áfa/ürítés

120 literes edényzet                                         512,4 Ft+Áfa/ürítés

240 literes edényzet                                         1.024,8 Ft+Áfa/ürítés

1100 literes edényzet                                       4.697 Ft+Áfa/ürítés

Többlethulladék gyűjtő zsák – 110 l                 489,74 Ft+Áfa/zsák

 

 

Polgárdi, 2016. október 10.

   Tisztelettel:  Tóalmás Község Önkormányzata  VERTIKÁL KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

Ezt olvasta már?

Nyári tábor a tájházban – 2024. július 22-26.

NYÁRI TÁBOR A TÁJHÁZBAN / 2024. július 22-26. Helyszín / Tóalmás, Tájház 2252 Tóalmás, Fő …

Vélemény, hozzászólás?