Tóalmás község honlapja

Óvodai beiratkozás információk 2021

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket a óvodai beiratkozásról.  

A 2021/2022-es nevelési évre szóló beiratkozásra személyesen van lehetőség a Tóalmási Mesevár Óvodában 2021.május 3.-tól május 7.-ig  minden délelőtt 8-12 óráig, előzetes telefonos egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-391-16-27

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, tehát az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre kötelező beiratni azokat a gyermekeket, akik 2021.08.31-ig betöltik a harmadik életévüket.

A beíratáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, lakcímkártyát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját.
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (Rendelet 20. § (3) bek.),
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, aki gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Gerhardtné Laczkó Katalin
intézményvezető

Ezt olvasta már?

Díjmentes zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok átvétele

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. februári zöldhulladék szállítás alkalmával megszűnt a járat által biztosított …

Vélemény, hozzászólás?