Tóalmás község honlapja

Rendkívüli települési támogatás a temetési költségek viseléséhez

Tájékoztatjuk kedves Lakosainkat, hogy rendkívüli temetési támogatásban részesülhet az, aki elhunyt személyről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft), egyedül élő esetében 450 %-át (128.250,- Ft).

Aktív korú rendszeres pénzellátással nem rendelkező és keresőtevékenységet nem folytató kérelmező családtag, háztartás tagja esetén be kell mutatni a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának az igazolását, hatósági bizonyítványát a kérelmező családtag, háztartás tagja álláskeresőként történő nyilvántartásba vételéről, együttműködéséről.

A rendkívüli települési támogatás kérelemhez csatolni szükséges a temetési költségeket igazoló – kérelmező nevére szóló – számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A támogatás összege 40.000,- Ft.

A fenti jogosultságot Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) a szociális és gyermekjóléti ellátásról, igénybevételükről szóló önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megalkotásánál a hatályos központi jogszabályok rendelkezéseit figyelembe kellett venni.  

Kovács Magdolna
polgármester

Ezt olvasta már?

Tóalmási Majális a Strandon

Vélemény, hozzászólás?