Tóalmás község honlapja

Tájékoztató az ebrendészeti és állatvédelmi hatósági feladatokról

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Tóalmás területén az ebtartás továbbra is rendszeresen felmerülő lakossági problémaként jelentkezik.

Fentiek kapcsán több alkalommal olvastam azzal kapcsolatos felvetést, hogy az Önkormányzat, a jegyző, vagy az ebrendész nem megfelelően látja el feladatát.

Tóalmáson a legutóbbi, 2021-ben végrehajtott ebösszeírás alapján megállapítást nyert, hogy a településen lévő ebek száma vetekszik egy kisebb város ebállományával. Az ebtartók egy jelentős része sajnos nem megfelelően gondoskodik az ebek tartásáról, külön problémát okoz az ebek szökésének megakadályozása.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település BELTERÜLETÉN a kóbor állatok befogása. A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében is biztosíthatja.

Fentiek értelmében, tekintettel arra, hogy Községünkön ebrendészeti telep nem működik szerződéses jogviszony alapján látja el feladatát Önkormányzatunk Sipos József ebrendész segítségével.

Az ebrendész feladata a fent említett 785/2021.(XII.27.) kormányrendelet 10.§ (1) bekezdés alapján a település szükség szerinti rendszeres, de legalább kéthetenkénti rendszerességgel történő bejárása a kóbor állatok felderítése érdekében, valamint lakossági bejelentésre is el kell végeznie a kóbor állat befogását. A fenti rendelet alapján a kóbor állat befogását az ebrendész a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül kell első alkalommal megkísérelje. Amennyiben ez sikertelen, újabb 24 órán belül meg kell kísérelni az eb felkutatását, és befogását. Közintézmény 100 méteres körzetében megjelenő kóbor ebbel kapcsolatos bejelentésre az ebrendész 4 órán belül kell első alkalommal kísérletet tegyen. Sipos József ebrendész számos településen látja el feladatát, ennek ellenére a bejelentésekre a jogszabály által előírt határidőn belül a szükséges intézkedéseket megteszi. Sipos József ebrendészt kell keresni továbbá patkányokkal kapcsolatos bejelentésekkel, ahol az önkormányzat által biztosított csapdák elhelyezésében közreműködik, valamint az elhullott állatokkal kapcsolatban is, melyek elszállításáról gondoskodik.

Az Önkormányzat kötelező feladatától szükséges megkülönböztetni az állatvédelmi hatósági feladatok ellátását. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése állatvédelmi hatóságként

 1. a minisztert,
 2. a NÉBIH-et,
 3. a Pest Vármegyei Kormányhivatalt,
 4. az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt,
 5. az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt (a továbbiakban ezen alcím tekintetében: járási hivatal),
 6. a települési önkormányzat jegyzőjét

Fentiekből kiolvasható, hogy 2016-tól az állatvédelmi hatósági eljárásokban központosítás látható. Ezzel együtt a hatósági feladatokat a jegyző is elláthatja.

2023. évben ezidáig 3 hatósági eljárást folytattam le ebtartással kapcsolatos szabályok be nem tartása miatt, melyek közül egy figyelmeztetéssel, egy kötelezéssel, egy pedig 900.000 Ft állatvédelmi bírság kiszabásával zárult. Tudni érdemes, hogy a bírság kiszabását nem feltétlenül követi azonnali önkéntes befizetés, így azok behajtása hosszabb folyamatot is igénybe vehet.

Hatósági eljárást facebook posztok alapján lefolytatni nem áll módomban. Szükséges a hatósági eljárás elindításához a bejelentés megtétele, melynek túl kell terjeszkedjen azon, hogy névtelenül egy e-mailben jelzik a problémát. Szükséges továbbá a jogsértés bizonyításához értékelhető tanúvallomások felvétele. Nagyban nehezíti, és elnyújtja az eredményes eljárást a tény, hogy az eljárásban beidézett tanú, vallomásában arra hivatkozik, hogy a bizonyítandó tényt a közösségi médiában látta.

Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ebekkel kapcsolatos problémák hosszú távú megoldásának céljából 2023. márciusában megalkotta az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet elsődleges célja, hogy az ebrendészeti feladatok folyamatos, hatékony ellátása biztosított legyen, valamint az ebek számának növekedésének kontrollálása. A hozzájárulásból befolyó összeget az Önkormányzat kizárólag állatvédelmi célokra fordíthatja, melyek között az ebrendészeti költségek és ivartalanítási akció is szerepel. Mint az fentebb látható, az ebrendész feladata nem merül ki a kóbor ebek begyűjtésében, így a hozzájárulás befizetése nem kizárólag a jogsértők kötelezettsége.

 A hozzájárulás mértéke 2000 Ft ebenként. Olyan ebek tekintetében, melyeket korábban valamely hatóság hivatalosan veszélyesnek nyilvánított, a hozzájárulás mértéke 20 000 Ft. Jelenleg Tóalmás községben nincs tudomásom ilyen ebről.

A befizetés alól mentesül:

 • az ivartalanított eb, amennyiben nincs veszélyesnek minősítve,
 • magyar ebfajtának minősülő törzskönyvezett eb,
 • a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb,
 • Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott eb esetén a szervek nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó eb
 • az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadott eb.

A hozzájárulás befizetése a törvény, és önkormányzati rendelet erejénél fogva kötelező, az adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, melynek jogszabály által előírt felhasználása közérdek.

Köszönettel figyelmükért: dr. Szikszai Tibor jegyző

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Zártkerti ingatlanok értékesítésére felhívás

Tisztelt Lakosság! Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén döntött arról, hogy az alábbi …

Vélemény, hozzászólás?