A Húsvéti Szent Háromnap és a Húsvét jelentősége

Nagycsütörtökön az Egyház az utolsó vacsora eseményére emlékezik, amelynek keretében Jézus saját testét és vérét nyújtja apostolainak, így megalapítja az Egyház legnagyobb kincsét, az Oltáriszentséget. A vacsora végén megbízza apostolait és azok utódait (a püspököket és papokat), hogy folytassák azt, amit rájuk hagyott e szent cselekményben, amely által megalapítja a papság szentségét is. Jézus ezen az éjszakán virraszt és imádkozik a Getszemáni kertben, „készül” a kereszthalálára. A zsidó vezetőség itt fogja el Krisztust az áruló Júdás közreműködésével.

Nagypénteken Jézus szenvedésére és keresztáldozatára emlékezünk, a megváltás eseményére. Jézus keresztje előtt hódolatunk. Az Egyház elmélkedik „a kereszten elszenderült Krisztus oldalsebéből való eredetéről, és közbenjár az egész világ üdvösségért”. (Direktórium, 81.)

Nagyszombat vigíliája, Húsvét éjszakája, „az Úrért való virrasztás éjszakája”. (Direktórium, 84.) Emlékezés arra a szent éjszakára, amikor Úr Jézus feltámadt a halálból. Ezen az éjszakán az Egyház várja Jézus feltámadását, és ezt az Eukarisztia (szentmise) szentségével ünnepli, és amelynek keretében az ó- és újszövetségi olvasmányok által felidézi a Krisztusra utaló üdvtörténelem jeles eseményeit.

Húsvétvasárnap a kereszténység az egész világon Jézus Krisztus halálból való feltámadását, és az emberiség üdvösségét, ill. üdvözítését ünnepli. Krisztus megváltott minden embert: szenvedése, kereszthalála és feltámadása által megnyitotta számunkra az örök élet kapuját.

„Krisztus meghalt bűneinkért, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg” (1Kor 15, 3-6)

 

Áldott, békés és boldog Húsvétot kívánok!

Szeretettel, imádsággal:

Zsolt atya

Ezt olvasta már?

Bevallás automatikusan

Már évek óta külön kérés nélkül készíti el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több …

Vélemény, hozzászólás?