Főoldal / Álláshirdetések / Álláslehetőség

Álláslehetőség

A Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Járási Csoport
esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Nagykátai járás illetékességi területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében

– kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

– javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére

– együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,

– a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve

– a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

– utógondozást végez – a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

– védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mediátor, családkonzulens, családterapeuta,
 • gyermekjóléti alapellátásban szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját tulajdonú személygépkocsi, a nagykátai járás területén levő tartózkodási/lakhely

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű konfliktusmegoldó készség, kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.
 • Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések kézzel írva. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997/XXXI. tv 15. § (8) bek. fogl. kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Tamara nyújt, a 30-
530-3643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy – Zs. út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2016 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
 • Elektronikus úton Szegedi Tamara részére az intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A munkáltató a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázókat nem hallgatja meg.
 • Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – a pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtották és meghallgatásukat a munkáltató szükségesnek ítéli.
 • A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 30.

Ezt olvasta már?

Álláslehetőség Tóalmáson – Kazánfűtő-karbantartó

Tóalmás Község Önkormányzata kazánfűtő-karbantartói munkakörbe állást hirdet. A pályázat részeként benyújtandó igazolás: kisteljesítményű kazánfűtői végzettséget igazoló okirat …

Vélemény, hozzászólás?