FIGYELEM, sikamlós téma!!!

Tisztelt Olvasók!

December beköszöntével a hidegebb időjárás is megérkezett. Az időjárás-előrejelzés alapján folyamatosak lesznek az éjszakai fagyok, amihez rendszeresen csapadék is társul.

Ezek alapján fel szeretném hívni a figyelmet pár teendőre.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.2 pontja alapján:

„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”

Fentieket megerősíti Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 7/2019. (IV.5.) önkormányzati rendeletének 2.§-a alapján az ingatlanok tulajdonosának, vagy használójának a feladata az ingatlan mellett húzódó járda, vagy ahol a gyalogos közlekedésre szánt útterület a közúti közlekedést szolgáló útterülettől felismerhetően nincs elkülönítve, vagy gyalogjárda nincs kiépítve, ott az érintett ingatlanok mentén az épülettől vagy a határvonaltól számított 1,5 méter széles területsáv tisztaságának fenntartása.

Fenti rendelet 5.§ alapján a járdát az ingatlanhasználó köteles állandó jelleggel a hulladékoktól, portól, sártól, szennyező anyagoktól mentesen tartani. A sarokingatlanok, vagy minden oldalról közterülettel határolt ingatlanok használói a velük határos minden járdaszakasz tisztán tartására kötelesek.

Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a kötelezetteknek gondoskodniuk kell a járdaszakaszuk hótól való letisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszás mentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán- az időjárástól és a kötelezett személyi körülményeitől függően -legalább még egyszer meg kell ismételniük.

A csúszásmentesítéshez elsősorban homok, fűrészpor, használható, só azonban nem! Továbbá erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható.

Felhívom az ingatlantulajdonosok, és használók figyelmét továbbá, hogy a fentiek betartása elsősorban erkölcsi kötelezettségünk a többi embertársunk, de legfőképp az idősek védelme érdekében. Amennyiben ez az erkölcsi indíttatás valakiben nem alakult ki önként, tájékoztatom, hogy a járdák síkosságmentesítését elmulasztókkal szemben Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól szóló 8/2019. (IV.5.) önkormányzati rendelete 6.§ alapján természetes személlyel szemben százezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedő bírság kiszabásának van helye.

Mindemellett akár milliós kártérítést is fizethet az az ingatlantulajdonos, vagy használó, akinek a mulasztása miatt valaki megsérül.

 

Köszönettel: dr. Szikszai Tibor jegyző

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Hivatal zárva tartás

Kedves Ügyfelek! A Tóalmási Polgármesteri Hivatal 2024. június 10. napján ZÁRVA tart. Az ügyfélfogadás és …

Vélemény, hozzászólás?