Segítsük a postások, hatóságok munkáját

Varró Dániel: Miért üres a postaláda mostanába’?

Nem tudom, hogy mostanába’
Miért üres a postaláda.
Megy az ember oskolába,
Belekukkant, belenéz:
Se képeslap, se levél.

Tisztelt Lakosság!

Tudomásomra jutott, hogy a lakosság nagyobb részét érintő problémaként felmerült, hogy nem kapja meg, késve kapja meg vagy más nevére szóló levelet kapnak az ingatlantulajdonosok.  

A Posta működésére természetesen nincs ráhatásom, azonban a helyzet megoldásában kérném a lakosság együttműködését.

Többször előfordult már jegyzői munkám során, hogy hosszan kell keresnem egy lakcímet, mert az ingatlanok jelentős részén nincs feltűntetve a házszám.

Ezzel kapcsolatban megosztom egy tapasztalatomat. Korábbi rendőri munkám során kollégáimat egy esetben segélykéréshez riasztották, mely azonnali rendőri beavatkozást igényelt. Az említett bejelentésben emberi élet is veszélyben forgott. A megadott cím egy bizonyos utca 10-es házszámát jelölte. Volt kollégáim a helyszínen éjszaka a 8-as házszámot még megtalálták, azután egy hosszú részen nem volt az ingatlanokon feltűntetve házszám. A szokásos számozás alapján komoly erőfeszítésekkel behatoltak a következő, 10-esnek vélt ingatlanra, ahol jelentős időt vesztegettek el a mentősökkel együtt. Az ingatlan, mint utóbb kiderült 8/a volt, melyet még további 8/b és 8/c is követett, szintén látható számozás nélkül. A szerencsén múlott az emberi élet megmentése az említett esetben, valamint kollégáimnak tudomásom szerint még mindig tart az eljárása a tévesen betört ajtóval kapcsolatban.

A Posta alkalmazottai nem mindig helyiek, akik pontos személy-, és lakcímismerettel rendelkeznek. Ugyanez vonatkozik a Mentőkre, Tűzoltókra és Rendőrökre is. Kisebb probléma, ha egy levél elkésik, de ha a segítség érkezik 10-20 perc késéssel a házszámozás hiánya miatt, komolyabb következményekkel is járhat.

Tóalmás Község Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 11/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a fentiek miatt az alábbi rendelkezést tartalmazza, mely a lakosság számára kötelező előírás:

„13.§ (1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.

(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.”

Reményeim szerint a fent olvasottak a jogszabályi hivatkozás nélkül is rámutatnak, hogy a lakosság saját jól felfogott érdeke a házszám feltűntetése.

Ennek elősegítése érdekében Tóalmás Község Önkormányzata egységesített, jól látható házszámok elkészíttetését tervezi az idei évben, melyről a későbbiekben a lakók tájékoztatása meg fog történni.

dr. Szikszai Tibor
jegyző

Ezt olvasta már?

Sajtóközlemény zárás Nagygödör zöld infrastruktúra fejlesztése szabadidőpark létesítésével

Tóalmás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül az …

Vélemény, hozzászólás?