A szomszéd kertje mindig zöldebb?

Tisztelt Tóalmási Lakosság!

Az elmúlt hónapokban több lakossági megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy a szomszéddal közös telekhatáron, vagy annak közelében lévő fa bosszúságot okoz.

A fenti témában ezért szükséges tájékoztatnom Önöket néhány tudnivalóról.

Alapvető szabály, hogy úgy kell eljárni a fák telepítésénél, hogy annak várható méretét figyelembe véve a szomszédot ne zavarja. Így szükséges számba venni a fa várható koronaméretét és magasságát, hogy a jövőben annak ágai, levelei, termései és árnyéka lehetőleg a szomszédot ne zavarja.

A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A kulcsszó a szomszédjog sérelmében a „szükségtelen”. 
A Ptk. szomszédjogi szabályai a szomszédjogok gyakorlása érdekében együttműködést, az ingatlan tulajdonos részéről tűrést írnak elő.

A már meglévő, akár több évtizede ültetett fák kapcsán fontos leszögezni, hogy a környezetre gyakorolt hatásuk miatt védelemben részesítendőek. Egy felnőtt fa kivágását követően, még ha az pótlásra is kerül, újabb évtizedeknek kell eltelnie, mire ugyanolyan kedvező hatással bír, mint a kivágott, vagy megcsonkított elődje. Ennek a ténynek a fontolgatása során rá kell döbbenjünk, hogy a fentebb említett „szükségtelen” zavarást nehéz lesz bizonyítani hivatalos eljárásban.

A joggyakorlat a fák védelme mellett áll ki. A Kúria elődjeként a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 3. számú állásfoglalása kimondta, hogy a szomszédos ingatlanon – különösen a közös határvonal közelében – levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása iránt indított perben mindenkor azt kell vizsgálni, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e a károsodás veszélye. A növényzet kivágására való kötelezésre kivételesen kerülhet sor, csak abban az esetben, ha az érdeksérelem más módon, így kártérítéssel sem hárítható el.

Azonban, ha a szomszéd fája az ingatlanunk rendeltetésszerű használatát akadályozza, felszólíthatjuk annak gondozására, amennyiben ennek nem tesz eleget, azt a másik fél költségére eltávolíthatjuk. Ezzel kapcsolatban tudniuk kell viszont, hogy ha nem kellően megalapozott az önhatalmú fellépés, a fa tulajdonosa kártérítést követelhet az okozott kárért.

Nem elfogadható tehát egy falusias környezetben az a nézet, hogy ha a falevelet áthordja a szél a fákat ki kell irtani.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a birtokháborítási ügyekben a jegyzői hatáskör az egy éven belül megvalósuló birtoksérelmekre terjed ki. Tekintettel arra, hogy a panaszolt fák kivétel nélkül idősebbek, a birtokvédelmi eljárás bírósági hatáskörbe tartozik.

dr. Szikszai Tibor
jegyző

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Köszönetnyilvánítás

Kedves Helyi Választási Iroda, Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottsági Tagok! A polgármester és az önkormányzati …

Vélemény, hozzászólás?