Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjáról

TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló

EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projekt) elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációjának és életesélyeinek (ezen belül elhelyezkedési esélyeinek) növelése a rehabilitációs szakmai rendszer további fejlesztésével, hatékonyabbá tételével, amelyet kiegészít a megváltozott munkaképességű személyek szolgáltatás alapú fejlesztése, hozzájárulva foglalkoztatásuk élénkítéséhez.

A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 920 892 705 Ft használható fel.

A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló Foglalkozási Rehabilitációs Portál, mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és -kínálat illesztéséhez. Széles körű hozzáférhetősége révén elérhetővé teszi a szükséges információkat és speciális, innovatív szolgáltatásokat a megváltozott munkaképességű személyek vagy bármely érdeklődő, továbbá szolgáltató szervezetek és munkáltatók képviselői számára.

A munkaerő kínálat fejlesztése keretében a megváltozott munkaképességű személyek, mint a projekt ügyfél alapú célcsoportja számára a 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletben meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtására kerül sor.

A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • aki megfelel a projekt Felhívásában megfogalmazott célcsoport feltételeknek:
 • egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
 • legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
 • munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt. A munkaképesség-csökkenés (MKCS) mértékét 2008 előtt állapította meg az erre kijelölt hatósági szerv, vagy
 • fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
 • a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,
 • állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Budapest-Pest megyében van bejelentve, és foglalkoztatásban nem állnak,
 • és vállalja a EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, erre vonatkozóan írásbeli megállapodást köt, és a továbbiakban a megállapodásban foglaltakat teljesíti.

 Megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható szolgáltatások és költségtérítés:

 • A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.
 • Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás költségeit.
 • Fentieken túlmenően, Munkatársaink személyre szabottan segítenek Önnek:
  • a munkaerő-piaci ismereteinek és képességeinek fejlesztésében,
  • az önéletrajzírásban és az állásinterjúra való felkészülésben,
  • munkavállaláshoz kapcsolódó problémáinak és nehézségeinek leküzdésében,
  • az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában,
  • a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.

A Közép-magyarországi régió irodájában történő érdeklődése, megjelenése során az első alkalommal kérjük, hogy hozza magával:

 • az ellátást megállapító vagy elutasító határozatot, hatósági bizonyítványt, komplex minősítését,
 • szakértői bizottság szakvéleményét, vagy szakhatósági állásfoglalását,
 • személyes okmányait és iskolai/szakmai végzettségét igazoló iratait.
  Munkatársunk E-mail
 

1135 Budapest, Szegedi út 54.

 

 

Komondy-Tóth Zoltán József komondy.zoltan@szgyf.gov.hu

06-30/649-0515

Bársony Emese barsony.emese@szgyf.gov.hu

06-30/682-6371

Andi György andi.gyorgy2@szgyf.gov.hu

06-30/ 683-0507

Mocsonoky Anna mocsonoky.anna@szgyf.gov.hu

06-30/648-5185

További kérdéseivel kérjük, keresse (telefonon, e-mailben)  a projekt munkatársait!

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakosaink! A megválasztott Képviselő-testület és a magam nevében megköszönöm a támogatást és …

Vélemény, hozzászólás?