Tóalmás község honlapja

Tájékoztató az utak aszfaltozásával, és az üdülőövezet csatornázásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Tóalmás Község belterületén 11 olyan út van, melyek nincsenek teljes egészében aszfalttal borítva, valamint az Üdülő övezet a Remény utca kivételével. Önkormányzatunk egyik fő célja, hogy valamennyi út aszfaltborítást kapjon. Tekintettel arra, hogy a befizetett adók, valamint az állami támogatások összege csak a kötelező működési költségekre nyújt fedezetet, ekkora horderejű beruházások kivitelezése csakis pályázati forrásból valósítható meg.

Tóalmás minden belterületi útjának aszfaltozására a terveket elkészítettük és Önkormányzatunk minden lehetséges pályázati kiírást figyelemmel tart, kiemelten az utak fejlesztésére vonatkozókat, viszont azok tartalmához kötve van. Ilyen pályázatok útján került aszfaltborítás a József Attila utcára, a Szőlő utca egy részére, az Árpád utca egy részére, valamint a Jókai utca egy részére. Továbbá pályázat útján került felújításra a Rákóczi Ferenc út egy része is. Jövőre ilyen támogatásból valósul meg a Rákóczi Ferenc út másik része, az Árpád utca egy része és a Kossuth Lajos utca a Béke utcától a Fő utcáig. Pályázott továbbá Önkormányzatunk a Kossuth Lajos utca Béke út – Kókai utca közötti szakaszára, azonban arra nem maradt forrás a pályázati keretből, így elutasításra került. Forráshiány miatt került elutasításra továbbá az Arany János utca és Szabadság utca aszfaltozása is, melyre szintén pályázatot nyújtottunk be.

A külterület (zártkert) vonatkozásában tájékoztatom Önöket, hogy 2022-ig a zártkerti utak jelentős része a Magyar Állam tulajdonához tartozott. Az utak átvételére, azok járhatóvá tétele miatt az Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melynek következtében 2022. májusában sikerült a Forrai, Peresi és Várhegy dűlők tulajdonjogának megszerzése. Ezt követően az első lehetséges alkalommal 2022. május 31-én a VP6-7.2.1.1-21 számú Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati kiírásra Önkormányzatunk benyújtotta a pályázatát, melynek elbírálása folyamatban van. Az eredeti pályázati kiírás tartalmazott belterületi utakat is, ami miatt a Képviselő-testület döntött a Deák Ferenc, Táncsics Mihály utca és a Kókai út aszfaltborításáról is, azonban ezeket a kiírás megváltoztatása miatt ki kellett venni a pályázatból.

Az Üdülőövezet tekintetében az utak aszfaltozása csak a csatornahálózat kiépítését követően valósítható meg. Az Önkormányzat saját forrásból az elmúlt években törekedett arra, hogy az utakat zúzott kővel borítva járhatóvá tegye. Tóalmás Község szennyvízcsatorna hálózata a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázat keretében valósult meg. 20 Tápió-vidéki település 5 szennyvízelvezetési régióra osztva valósította meg. Tóalmás Község az I. számú kisrégióhoz, Szentlőrinckátához tartozik.

A pályázat megvalósítása során a Település teljes belterületére elkészült a tenderterv, mely tartalmazta az üdülőterületet érintő hálózat kiépítését is. A megvalósítás során azonban, mivel az érintett üdülőterületen 250 nm-es telkek találhatók és azokat az akkori tulajdonosok idényjelleggel használták, ezért a közreműködő szervezet kérte az ilyen üdülőterülettel érintett településeknél a teljes üdülőterület kivételét a projektből. 2015-ben a projekt befejeződött, azóta a házi bekötések is megtörténtek. Az üdülőterület utcáiból a Kemping és a Remény utcában került a szennyvízhálózat kiépítésre. A Remény utcában fordul meg a rendszer, a Kemping utcában végátemelő található. Ma már az érintett ingatlanokban életvitelszerűen, állandó jelleggel élnek lakosok, akik életét nagyban megkeseríti mind a csatornázatlanság, mind a magas talajvíz. A területről annak mély fekvése miatt a felszíni csapadékvíz csak átemelő szivattyúk beépítésével vezethető el.

Fentiek miatt az ingatlantulajdonosok többször kezdeményezték a szennyvízhálózat kiépítését a területen, ennek érdekében Önkormányzatunk a Tápiómenti Területfejlesztési Társulástól, mint beruházótól elkérte a területre vonatkozó tenderterveket.

A tervek alapján árajánlatot kértünk be a vízjogi engedélyes tervek elkészítésére, melyet a következő évi költségvetésbe kívánunk tervezni. Az árajánlat 2022. októberében megérkezett. A tervek bruttó 3.937.000 Ft-ba kerülnek. A TRV Zrt. által 2022. októberében adott, aktuális árakkal számolt becslés alapján a kivitelezés kb. 400.000.000 Ft, azaz négyszázmillió Ft-ba kerül. A megvalósításra fedezetet csak pályázati úton van lehetőség előteremteni, azonban az ismert gazdasági körülmények miatt sem Európai Uniós, sem nemzeti pályázat nincs ilyen célra kiírva jelenleg.

Amennyiben nyílik pályázati lehetőség az Üdülőövezet csatornázására és azt megnyeri Önkormányzatunk, ahhoz még szükségesek továbbá a lakossági befizetések is, mely csak víziközmű társulat létrehozásával lesz lehetséges.

A felszíni csapadékvíz elvezetés rendezéséhez szintén pályázatot nyújt be Önkormányzatunk, amennyiben arra lehetőség nyílik.

A lakosság részére a megtett intézkedésekről folyamatos tájékoztatást adunk.

Kovács Magdolna
Polgármester

Ezt olvasta már?

Tóalmás község honlapja

Polgármesteri tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lakosaink! A megválasztott Képviselő-testület és a magam nevében megköszönöm a támogatást és …

Vélemény, hozzászólás?